Auditoinnit ja sertifioinnit

Auditoinnit ja sertifioinnit

Toimitamme muun muassa KATAKRI- ja VAHTI-auditoinnit sekä myönnämme ISO 27001 -sertifiointeja ja ISAE-varmennuslausuntoja ainoana toimijana Suomessa.

KATAKRI- ja VAHTI-auditoinnit, ISO 27001 -sertifioinnit ja ISAE varmennuslausunnot.

KPMG IT Sertifiointi Oy:llä on Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen hyväksyntä toimia tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain mukaisena arviointilaitoksena. Toimintamme on viranomaisvalvonnan alaista. KPMG IT Sertifiointi Oy:n toiminta täyttää arviointilaitoksille asetetut riippumattomuutta ja henkilökunnan osaamista koskevat pätevyysvaatimukset sekä fyysisten tilojen samoin kuin asiakastietojen käsittelyyn liittyvät tietoturvallisuusvaatimukset.

Monilla aloilla organisaatioiden riskien arviointi sekä ulkoiset auditoinnit on tehtävä säännöllisesti. ISO 27001 sertifiointien ja ISAE-lausuntojen hyödyt näkyvät auditointien määrän vähenemisessä ja ajan sekä resurssien käytön optimoimisessa.

Esimerkiksi hyvin määritellyn kontrolliympäristön ISAE-auditointi ja -raportti vastaavat moniin tarpeisiin ja useimpien asiakkaiden auditointivaatimuksiin. Lisäksi ISAE-auditointi ja siitä annettu SOC-lausunto ovat nykypäivänä merkittävä kilpailuetu jo tarjousvaiheessa.

Viralliset auditoinnit
Autamme asiakkaitamme toteuttamalla virallisia tietoturvallisuusarviointeja, jotka perustuvat kansalliseen turvallisuusauditoinnin KATAKRI-kriteeristöön ja valtionhallinnon tietoturvaohjeen VAHTI-kriteeristöön.

Yrityksen pätevyysalue kattaa toistaiseksi suojaustason IV mukaiset arvioinnit. Lisäksi voimme suorittaa viranomaisten tietojärjestelmien arviointeja sekä viranomaisen salassa pidettävää tietoa käsittelevien yritysten tietoturvallisuustason arviointeja.

Sertifioinnit

ISO27001
Voimme toteuttaa ISO/IEC 27001 -standardiin perustuvia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointeja.Standardi kuvaa menetelmät ja prosessit, joiden avulla pyritään turvaamaan organisaation suojattavien etujen luottamuksellisuus, koskemattomuus ja saatavuus. Standardin periaatteita noudattavan organisaation tiedostetaan toimivan tietoturvallisuuden hyvien käytäntöjen mukaisesti, hoitaen liiketoimintansa laadukkaasti, panostaen tiedon suojaukseen ja riskienhallintaan. 

Kanta-sertifioinnit

Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.Toteutamme Kanta-palveluihin liittyvien järjestelmien ja Kanta välityspalveluiden viranomaisten vaatimia tietoturvallisuuden sertifiointeja, jotka ovat yksi kolmesta vaadittavasta sertifioinnista Kanta-palveluihin liittymiseksi. Ennen 1.1.2015 valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liitettyjä järjestelmiä tai välityspalveluja saa käyttää liittymisen yhteydessä annetulla auditointilausunnolla todetun määräajan loppuun asti. Määräajan jälkeen, tai jos järjestelmään tehdään merkittäviä muutoksia, sertifiointi tulee toteuttaa uudelleen.

ISAE varmennuslausunnot
Toteutamme sekä ISAE 3402- että ISAE 3000 – varmennuslausuntoja. ISAE 3402 -varmennuslausunto todentaa taloudellisen raportoinnin kannalta merkittävien yleisten IT-kontrollien (nk. GITC) toteutumisen ja ISAE 3000 -varmennuslausunto taas voidaan tuottaa lähes mistä tahansa kontrolliympäristöstä.  

Suomessa ISAE 3000 lausuntoja on tuotettu mm. Tietoturvatasoista, KATAKRIsta, fyysisistä kontrolleista konesaleissa (esim. VAHTI 2/2013 tai KATAKRI F-osio), ISO 27001, ISO 22301 ja WLA-SCS -standardien mukaisuudesta. Listaa voi jatkaa lähes millä tahansa standardilla tai kontrolliviitekehyksellä.
 

Lisätietoja
Jos tarvitset lisätietoja myöntämistämme sertifikaateista, voit olla yhteydessä osoitteeseen sertifiointi@kpmg.fi.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Kanta/ISO27001 -sertifiointihakemus

Kanta/ISO27001 -sertifiointihakemus

Täytä Kanta/ISO27001 -sertifiointihakemus tästä.