Skaalautuvat ketterät palvelut | KPMG | FI
close
Share with your friends
Skaalautuvat ketterät palvelut

Skaalautuvat ketterät palvelut

Skaalautuvat ketterät palvelut

Olettehan tekin ketteriä?

SAFe

Uskomme, että toimintaansa voi aina parantaa.

Ketterien menetelmien avulla yritykset pääsevät nopeammin markkinoille ja saavuttavat laadukkaamman lopputuloksen tehokkaammin. Ketterät menetelmät lisäävät prosessien läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja standardoitavuutta. Ketteryyden avulla voidaan myös parantaa ihmisten motivaatiota ja sitoutuneisuutta yritykseen.

Ketteryyden tuomat edut puhuvat puolestaan. Suomessa sekä finanssi- ja IT-sektori ovat olleet edelläkävijöitä ketterien menetelmien käyttöönotossa. Myös julkisen sektorin toimijat ovat havahtuneet ketterien menetelmien hyötyihin.  

Milloin ketterästä menetelmästä on apua?

Kokemuksemme mukaan ketterät menetelmät sopivat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa
  • liiketoiminta ja IT eivät ymmärrä toistensa tarpeita riittävän hyvin
  • eri tiimit eivät työskentele yhdessä
  • projektin läpinäkyvyydessä on haasteita
  • projektin laatu ei vastaa odotuksia
  • haluttua muutosta ei jostakin syystä saada tapahtumaan
  • toimitusajat venyvät
  • ennustettavuus puuttuu
  • sopimukset eivät tue ketteriä toimintatapoja
  • muutostarpeiden jalkautus ontuu tai
  • ihmiset eivät ole motivoituneita, eivätkä tiedä mitä heiltä odotetaan.

Olemmme KPMG:llä rakentaneet ketterän toimintatavan skaalautuvuuteen liittyvää osaamistamme systemaattisesti.

Lähestymistapamme perustuu ScaledAgile Inc:n Scaled Agile Frameworkiin, joka on globaali kaikille avoin viitekehys. Viitekehyksen avulla ketterä kehitys voidaan skaalata isompiinkin hankkeisiin.

Tutustu tarkemmin ketterän SAFe®-kehityksen viitekehykseen ja implementointimalliin

SAFe® on skaalautuvuuden pääviitekehys, mutta meiltä hoituvat myös Scrum, Kanban ja XP. Hyödynnämme eri viitekehyksiä joustavasti ja myös osana SAFe®:a, mikäli se tuottaa onnistuneimman lopputuloksen. 

 

Näin autamme

Tarjoamme tällä hetkellä neljää globaalia ja standardia sertifiointikurssia:

Leading SAFe®

Kenelle? Yritysjohto, päälliköt ja sidosryhmät

SAFe 4 Agilist (SA) -sertifioituna saat valmiudet, joilla on kysyntää maailmanlaajuisesti. Tämän kaksipäiväisen kurssin aikana opit SAFe®:n periaatteet ja käytännöt. Opit kuinka toimitusjuna tuottaa ja julkaisee arvoa. Kurssin jälkeen tiedät, miten johdetaan Lean-ketterää muutosta yritystasolla.

SAFe® for Teams

Kenelle? Ketterät tiimit

Kehitä taitoja oppiaksesi tuottavaksi tiimin jäseneksi toimitusjunassa. Kurssilla opit tekemään yhteistyötä tehokkaasti muiden tiimien kanssa sertifioitumalla SAFe®4 Practitioner (SP):ksi. Tämän kaksipäiväisen kurssin aikana osallistujat saavat syvällisen käsityksen ART:stä (Agile Release Train). Kurssilla opitaan, miten se antaa lisäarvoa ja miten omassa roolissa toimitaan tehokkaasti käyttämällä Scrumia, Kanbania ja XP:tä.

SAFe® Scrum Master

Kenelle? Uudet Scrum Masterit

Osallistujat oppivat, miten toimia Scrum Masterina SAFe®:a käyttävässä yrityksessä. Toisin kuin perinteisessä Scrum Master -koulutuksessa, jossa opiskellaan vain tiimitason Scrumia, SAFe® Scrum Master -kurssilla opitaan käyttämään Scrumia osana koko yrityksen toimintatapaa. Tähän kuuluu hankkeen inkrementin (PI) menestyksekäs suunnittelu ja toteuttaminen, mikä on keskeinen osa SAFe®:a käyttävän yrityksen toimintaa. Hankkeen inkrementillä tarkoitetaan pidempää kehityksen ajanjaksoa.

SAFe® DevOps

Kenelle? Toimitusjunan henkilöstö

Tämä kahden päivän kurssi tarjoaa kattavan yleiskuvan DevOps-mallista. Osallistujat kartoittavat nykyisen arvovirran toimitusputkensa kautta ja tunnistavat ne käytännöt, jotka eliminoivat pullonkaulat virtauksesta.

Miten kurssille pääsee?

Kursseja voidaan järjestää asiakkaan tai KPMG:n tiloissa. Ota yhteyttä Samiin, niin toteutetaan teidän tarpeisiinne sopiva vaihtoehto.

Tarjontamme laajenee kaiken aikaa, ja syksyllä 2018 sertifiointikoulutustarjontaamme on tulossa uusia kursseja.

Implementoinnin tuki

Tarvittaessa valmennamme myös SAFe®:n implementoinnissa. Suosittelemme avuksi työpajoja, jotka auttavat standardien implementoinnissa ja roolituksessa. Voimme järjestää yhdeksän erilaista määrämuotoista, 1-8 tunnin kestoista työpajaa auttaaksemme implementoinnin eri vaiheissa tai eri roolien kanssa.

Tarjoamme koulutuksista ja työpajoista myös räätälöityjä vaihtoehtoja.

 

KPMG:llä on pitkät perinteet hyvänä tarkastajana. Tarkastamme puolueettomasti myös muiden implementoimia SAFe®-ratkaisuja ja ehdotamme niihin parannuksia.

Tarkastusta, lakineuvontaa ja parannuskartoituksia saman katon alta

Implementointien ohella teemme eri laajuisia SAFe®:n tarkastuksia Suomessa ja ulkomailla. Tarjoamme myös lakineuvontaa, mikäli ketteryyttä haetaan sopimisen kautta.

Teemme myös DevOpsin parannuskartoituksia DevOps Health Radarilla. 

Tarvitsetteko sertifioituja henkilöitä?

Voimme olla avuksi tarjoamalla sertifioituja henkilöitä käytettäväksi erilaisiin rooleihinne.

Tarjoamme lakineuvontaa, mikäli ketteryyttä haetaan sopimisen kautta.

Pinnalla ketteryydessä

Toimimme globaalisti ja meille on kertynyt näkemystä ja kokemusta eri puolilta maailmaa. Haluamme jakaa muutaman esimerkin ketteryyden tarjoamista mahdollisuuksista organisaatioille.

Haluattehan tekin olla ketteriä?

Aina voi parantaa toimintaansa.

Ulkoinen toimija löytää usein parannuskohteita, joita itse ei tulisi ajatelleeksikaan. Sami kertoo mielellään lisää tarjonnastamme, koulutuksistamme, valmennuksistamme ja kaikista ketteryyteen liittyvistä mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä