KPMG Garant | KPMG | FI

KPMG Garant

KPMG Garant

KPMG Garant on edistynyt identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tukipalvelu.

KPMG Garant on edistynyt identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tukipalvelu.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu tikettien vastaanoton ja ratkaisemisen lisäksi mm. kehitysympäristöjen tarjoaminen pilvestä ja tuotantoympäristön IAM-toiminnallisuuksien monitorointi.

KPMG Garant eroaa perinteisistä sovellustukipalveluista monella eri tavalla: 

— Kaikki KPMG Garantin kautta tehtävät tuki- ja kehitystoimet suoritetaan kokeneiden IAM-asiantuntijoiden toimesta, jotka tuntevat asiakkaan ympäristön henkilökohtaisesti. 

— KPMG Garant ylläpitää ennalta määrättyjä prosesseja, työkaluja ja infrastruktuuria, joiden mukaisesti aloitamme, seuraamme ja toimitamme palvelua ja pienkehityshankkeita. 

— Mikä tehdään Garantissa, se tuetaan Garantissa. Kaikki konfiguraatiomuutokset ja pienkehityshankkeet siirtyvät automaattisesti Garant-tukipalvelun piiriin, ja tuki tarjotaan KPMG Garant -sopimuksessa sovitun palvelutason mukaisesti.

— Olemme valmiit palvelemaan välittömästi.

 

KPMG Garantin hyödyt


KPMG Garant on digitaalisen identiteetin jatkuva tukipalvelu. Palvelun hyödyt asiakkaalle:

— Palvelu tarjotaan sovitun laajuisena – kuukausimaksulla.

— Palvelutaso (SLA) sovitaan aina asiakaskohtaisesti.

— Huolehdimme identiteetinhallinnan jatkuvasta kehityksestä osana tukipalvelua.

— Asiakas saa nimetyn palvelupäällikön.

— Tuki- ja pienkehitys tehdään asiantuntijavoimin.

— Kehitys- ja testiympäristöt voidaan toimittaa pilvipalveluina.

— KPMG Garant tarjoaa toisen ja kolmannen tason tukipalveluita, lähituki on aina asiakkaan vastuulla. 

KPMG Garant voi sisältää asiakkaan IAM-palvelun kokonaiskonseptin omistajuuden, eli voit ulkoistaa myös palvelun kehittämisen KPMG Garantille.

 

KPMG Garant – ominaisuudet ja kyvykkyys

 

Palvelutaso (SLA)

— Palveluaika (toimistoaika, 24/7, muu)

— IAM-ratkaisun saatavuus, laadun- ja suorituskyvyn mittarit

— Kategorisointi ja priorisointi

— Tiketin vastaus- ja ratkaisuaika

— 24/7-päivystys tarvittaessa

 

Jatkuva kehitys

— Reaaliaikainen ja ylläpidetty IAM-roadmap, palvelukehityskartta

— Kokonaisvastuu IAM-arkkitehtuurista

— IAM-vaatimusten linjaaminen IT-roadmapin kanssa

— Agile-kehitys ja siirto tukipalveluille

— Kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöistä huolehtiminen

 

Palvelun hallinta- ja tukipalvelu

— SLA, ITIL ja ongelmatilanteiden koordinointi

— Vastuumatriisit, katselmoinnit ja päivitykset

— Palvelupäällikkö toimii palvelusta vastaavana kontaktihenkilönä sekä palvelun laadun raportoijana

— Tiketti- ja raportointijärjestelmä, linkki jatkuvaan kehitykseen

 

Luotettavuus ja laatu

— Pilvialustojen ylläpito, tuki ja päivitykset suunnitelman ja sovitun vastuunjaon mukaisesti

— Tarpeen mukaan skaalautuvat palvelu ja ympäristöt

— Palvelun käytettävyyttä ja tuottavuutta parantava proaktiivinen ongelmien ehkäisy ja käsittely

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme