Henkilötietojen käsittely herättää huolta kuluttajissa | KPMG | FI
close
Share with your friends

Yli puolet jättänyt verkko-ostoksen tekemättä – syynä huoli henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen käsittely herättää huolta kuluttajissa

Yritysten on opittava priorisoimaan asiakkaiden yksityisyydensuoja liiketoiminnassaan. KPMG:n tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan 55 % kuluttajista on huolissaan yksityisyydestään ja on sen takia jättänyt verkkokauppaostoksia tekemättä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Vain alle kymmenesosa vastaajista koki tietävänsä, kuinka yritykset käsittelevät ja käyttävät heidän tietojaan. Useimmissa maissa vastaajat pitivät mahdollisuutta henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen tärkeämpänä kuin tietojen jakamisesta mahdollisesti saatavia hyötyjä. Myös Suomessa on kuluneen vuoden aikana nähty tilanteita, joissa digitaalisten palveluiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ovat herättäneet keskustelua.

Vastaajista 82 % ei pidä tietojensa myymisestä kolmansille osapuolille, vaikka se voisi verkko-ostamisen yhteydessä lisätä käyttömukavuutta ja nopeutta tai tarjota laajemman tuotevalikoiman tai kotiinkuljetus- ja hintavertailumahdollisuuden. Epätoivottu suoramarkkinointi (59 %), asiakastietojen myynti kolmansille osapuolille (58 %) ja tietoturvatoimenpiteiden puutteellisuus (55 %) aiheuttavat kuluttajissa eniten huolta.

Tietosuoja erityisen tärkeä suomalaisille kuluttajille

Käsitykset riittävästä yksityisyyden suojan tasosta vaihtelevat merkittävästi eri maiden välillä: yhden ”cool” on toisen kammotus. Suomalaisista kuluttajista 72 % on huolestuneita yksityisyyden suojastaan verkkokaupassa.

— Näyttäisi siltä, että suomalaiset kuluttajat ovat erityisen aktiivisia selailemaan verkkopalveluja siten, että heistä ei kerätä tietoja, KPMG Oy Ab:n tietosuojapalveluista vastaava Mikko Viemerö sanoo.

Yli puolet kyselyyn vastanneista oli valmiita kertomaan verkossa sukupuolensa, koulutuksensa ja etnisen alkuperänsä, eniten epäilyksiä liittyi sijainnin (16 %), osoitteen (14 %) sekä terveystietojen (13 %) jakamiseen.

— Käsitys yksityisyyden suojan tärkeydestä näyttäisi olevan kontekstisidonnaista; tietojen luovuttamisen halukkuus suomalaistenkin asiakkaiden keskuudessa vaihtelee sen mukaan, kuinka syvälle yksityisyyden alueelle nämä tiedot ulottuvat, Viemerö jatkaa.

Luottamuksesta henkilötietoja keräävän yrityksen kilpailuvaltti

Yritysten on suunniteltava, mihin ne haluavat käyttää asiakastietoja sekä mihin ja miten tämä tieto tallennetaan. Nämä on viestittävä asiakkaalle mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti. Lisäksi palveluiden on oltava turvallisia, jotta tiedot eivät päädy vääriin käsiin.

— Tämä voi olla haastavaa yrityksille, koska usein tietosuojaa ei hallinnoida vastuutetusti ja suunnitelmallisesti, Viemerö sanoo. Asiakastietoa kerätään edelleen liian usein ”varastoon” ja vailla tarkempaa määrittelyä siitä, mihin dataa aiotaan käyttää. Tilanne on hieman huolestuttava, sillä jos näihin asioihin ei tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua kiinnitetä huomiota, niin yrityksiä uhkaavat tuntuvat sakot kuluttajien luottamuksen menettämisen lisäksi, toteaa Viemerö.

— Tulevaisuudessa kuluttaja voi tehdä ostopäätöksensä sen perusteella, kuka kunnioittaa hänen yksityisyyttään aidosti ja tuo sen myös esille. Luottamuksesta voi hyvinkin tulla henkilötietoja keräävän yrityksen kilpailuetu. Tutkimuksen mukaan paras keino vähentää kuluttajien epäluottamusta on ilmaista heille selkeästi kerättävän tiedon käyttötarkoitukset, päättää Viemerö.

Taustaa tutkimuksesta

KPMG Internationalin toteuttamassa Crossing the line. Staying on the right side of consumer privacy -kyselytutkimuksessa selvitettiin 6900 kuluttajan mielipiteitä yksityisyydensuojasta verkossa. Tutkimus toteutettiin 24 maassa huhti-toukokuussa 2016. Suomea koskeva data perustuu 250 kuluttajan otokseen.

Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksista View-lehdestä.

Lisätietoja

Mikko Viemerö, Manager KPMG Oy Ab

020 760 3530

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä