Yritysten kannattaa keskittää jatkossakin Aasiaan | KPMG | FI
close
Share with your friends

Maailmankuulu strategiaprofessori Gupta: Yritysten kannattaa keskittää jatkossakin Aasiaan

Yritysten kannattaa keskittää jatkossakin Aasiaan

Yritysten kannattaa vahvistaa läsnäoloaan kehittyvillä markkinoilla, sillä Kiinan talouskasvun hidastumisesta huolimatta maailmantalouden painopiste siirtyy edelleen vääjäämättä Aasiaan.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tätä mieltä on Marylandin yliopiston strategiaprofessori Anil K. Gupta, jota pidetään yhtenä maailman johtavana strategisen johtamisen ja globalisaation asiantuntijana. ”Kiinan kasvun hidastuminen ja muidenkin kehittyvien talouksien vaikeudet ovat herättäneet huolta yrityksissä. Uutisotsikoiden sijaan kannattaa kuitenkin katsoa pidemmän aikavälin ennusteita”, Gupta sanoi KPMG:n yritysjohdolle ja hallitusten jäsenille järjestämässä kutsuvierasseminaarissa tiistaina Helsingissä.

Gupta viittasi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvioihin, joiden mukaan Intian talouskasvu jatkuu keskimäärin 7,7 prosentin vuosivauhtia vuoteen 2020 saakka. Myös Kiinan ja Indonesian vastaavat kasvuennusteet säilyvät vahvoina 6 prosentissa, kun kehittyneiden talouksien kasvun odotetaan jäävän 1,8 prosenttiin. ”Aasian bruttokansantuote ohittaa lähes varmuudella Euroopan ja Yhdysvaltain yhteenlasketun bkt:n vuoteen 2025 mennessä. Globaaleilla markkinoilla toimiva yritys ei voi ohittaa tätä megatrendiä, kun se rakentaa strategiaansa”, totesi Gupta. 


Tekoälyn tuloon on syytä valmistautua

Toinen kaikkia yrityksiä koskettava megatrendi on digitalisaatio. Tekoälyn nopea kehitys on yksi esimerkki digitalisaation läpimurrosta. KPMG UK:n partneri Shamus Raen mukaan ihmisälyä jäljittelevät tietokoneohjelmistot mullistavat tulevina vuosina monia toimialoja. ”Niiden avulla voidaan automatisoida esimerkiksi luottohakemusten käsittely pankeissa”, Rae mainitsi.

Tekoäly suodattaa ja analysoi valtavasta informaatiomäärästä tietoa, joka auttaa ihmisiä tekemään päätöksiä. ”Yritysten kannattaa keskittyä etenkin siihen, millaiset tietosisällöt ovat asiakkaille tärkeitä ja miten niiden avulla helpotetaan informaatiotulvan aiheuttamaa painetta”, sanoi Rae. 


Kilpailukyky syntyy aktiivisesta muutoksen johtamisesta

Amer Sportsin ja Oriola-KD:n hallitusten puheenjohtaja Anssi Vanjoki kehotti yritysten hallituksia seuraamaan tarkasti megatrendejä. Keskeistä on myös tuntea omasta yrityksestä löytyvä osaaminen, jotta hallitus voi ohjata yritystä oikeaan suuntaan. ”Strateginen kilpailukyky syntyy siitä, että hallitus johtaa aktiivisesti jatkuvaa muutosta”, Vanjoki totesi.

Vanjoen mielestä strategiatyön on oltava yrityksen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden jatkuvaa tarkastelua. ”Hallituksen tärkeä tehtävä on luoda yrityksen johdon antamien faktojen pohjalta keskeiset oletukset, joiden pohjalle strategia rakennetaan. Lisäksi on seurattava, ovatko oletukset osuneet oikeaan ja miten niitä on muokattava.”

Asiakkaiden käyttäytyminen on paras mittari strategiatyön onnistumisesta. ”Jos asiakkaita tulee lisää, strategia todennäköisesti toimii. Jos asiakkaat vähenevät, on syytä tarkistaa suunta”, Vanjoki painotti.


KPMG:n järjestämä Strategy Forum 2016 -kutsuvierasseminaari järjestettiin tiistaina 6.9.2016 Helsingissä. Samalla KPMG:n 90-vuotisjuhlaseminaarina toiminut tilaisuus kokosi yhteen yritysten ylintä johtoa ja hallitusten jäseniä verkostoitumaan ja kuulemaan ajankohtaisia näkemyksiä strategian ja globaalin kilpailukyvyn rakentamisesta.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä