KPMG:n tutkimus: Global Manufacturing Outlook 2016 | KPMG | FI

KPMG: Taistelu markkinaosuuksista jatkuu – Teollisuusyrityksillä aggressiiviset kasvustrategiat

KPMG:n tutkimus: Taistelu markkinaosuuksista jatkuu

Teollisuusyrityksistä lähes kolme neljäosaa, 74 %, aikoo lähivuosina kasvaa, ja yritykset ovat valmiita käyttämään aggressiivisiakin keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi ja markkinaosuuksiensa vahvistamiseksi.

Lisätietoja

Audit Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tulokset käyvät ilmi KPMG:n maailmanlaajuisesta teollisuustoimialan päättäjien lähitulevaisuuden näkymiä kartoittavasta tutkimuksesta KPMG 2016 Global Manufacturing Outlook – Competing for growth: How to be a growth leader in industrial manufacturing.

Yli puolet vastaajista luokittelee kasvustrategiansa aggressiiviseksi ja useampi kuin yksi kuudesta erittäin aggressiiviseksi. Myös uudet markkinat houkuttelevat. 

– Taistelu pienistäkin saavutettavissa olevista markkinaosuuksista käy kiivaana, ja tulemme varmasti näkemään sekä voittajia että häviäjiä. Kasvattaakseen markkinaosuuksiaan teollisuusyritysten täytyy tehdä jotakin toisella tapaa kuin ennen, pelkkä nykytilanteen ylläpitäminen ei kasvua vauhdita, toteaa Petri Kettunen, joka Suomen KPMG:llä vastaa teollisuuden toimialasta.

Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi yrityksillä on käytössään useita eri keinoja. Tutkimuksen valossa suosituimpana keinona (61 %) nähdään orgaaninen kasvu, mukaan lukien lisäinvestoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, ja toiseksi suosituimpana väylänä nähdään yrityskaupat. Useimmat vastaajat kertovat aikovansa hyödyntää uusien markkina-alueiden mahdollisuuksia sekä tekemällä muutoksia nykyiseen tuote- ja palveluvalikoimaansa.

Kustannustehokkuutta ja kasvua uusilta markkinoilta

Vastaajista 92 % aikoo lähivuosina vauhdittaa uusille markkina-alueille laajentumistaan. Kustannussäästöt ovat yhä keskeinen peruste ulkomaaninvestoinneille – tuotantokustannusten alentaminen on tähtäimessä 43 %:lla vastaajista. Noin kolmannes, 34 %, on puolestaan liikkeellä päästäkseen kiinni uusille markkina-alueille.

Länsimaisten yritysten näkökulmasta kilpailu Aasian suunnalta ei ole ainakaan helpottumassa. Erityisesti Kiina ja Intia ovat todennäköisimmin niitä, jotka investoivat ulkomaille päästääkseen sisään uusille markkinoille; kiinalaisvastaajista 44 % ja 47 % intialaisista ilmoittaa tämän olevan keskeisin peruste yrityksensä ulkomaaninvestoinneille.

Investoinnit tuote- ja palvelukehitykseen kasvussa

Tutkimuksen mukaan lähes puolet yrityksistä suunnittelee tekevänsä muutoksia tuote- ja palveluvalikoimaansa. Tästä joukosta 56 % aikoo investoida huomattavasti joko yhden tai useamman uuden tuotteen lanseeraamiseksi markkinoille ja vastaavasti 39 % aikoo lanseerata markkinoille uusia palveluratkaisuja.

– Olipa kyse lisäinvestoinneista olemassa olevien tuotteiden jatkokehitykseen tai innovoinnista kokonaan uusiin tuotteisiin tai palveluihin, on selvää, että yritysten tulee kasvattaa T&K -investointejaan. KPMG on seurannut viimeisen kolmen vuoden aikana teollisuusyritysten investointihalukkuutta: vuonna 2014 tapahtunut T&K -investointiaikeiden lasku nousi vuosi sitten jälleen pilviin, ja tämän vuoden tutkimustulosten valossa kasvu näyttäisi jatkuvan, Kettunen kommentoi.

Useampi kuin yksi viidestä (21 %) kertoo aikovansa käyttää seuraavan kahden vuoden aikana yli 10 % liikevaihdostaan T&K -investointeihin. Lähes puolet, 49 %, aikoo sijoittaa liikevaihdostaan T&K:een vähintään 6 % tai enemmän.

Tuotantolinjat digitalisoituvat

Integroidut valmistusstrategiat ja tehtaiden digitalisointi etenevät, ja valmistajat panostavat huomattavasti uusien teknologioiden käyttöönottoon myös omassa toiminnassaan. Neljännes vastaajista kertoo jo investoineensa esimerkiksi 3D-tulostukseen sekä muuhun vastaavaan teknologiaan. Samoin neljännes kertoo jo investoineensa tekoälyyn ja muihin kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn pohjautuviin teknologioihin.

KPMG:n tutkimuksen mukaan robotiikka on myös vahvasti tulossa teollisuuden tuotantohalleihin. Lähes kaksi viidesosaa vastaajista aikoo ehdottomasti suunnata merkittävän osan T&K-investoinneistaan robotiikkaan.

– Kehittymässä on “Teollisuus 4.0”, kun alan yritykset muuttavat toimintaansa yhä digitaalisemmaksi. Investoimalla uuteen valmistusteknologiaan yritykset lisäävät ketteryyttään ja joustavuuttaan, ja tuotteiden ja palveluiden markkinoille pääsy nopeutuu – kaikki kriittisiä tekijöitä markkinaosuuskisan voittamisessa, Kettunen summaa. 

Taustaa tutkimuksesta
KPMG:n Forbes Insights -tutkimuslaitoksella teettämää 2016 Global Manufacturing Outlook -selvitystä varten haastateltiin alkuvuoden aikana 360 ylimmän johdon edustajaa kuudelta eri teollisuustoimialalta: ilmailu- ja puolustusteollisuudesta, autoteollisuudesta, terveydenhuolloin laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksesta, valmistavasta teollisuudesta ja metalliteollisuudesta sekä teollisuuden monialayrityksistä. Maantieteellisesti vastaajat jakautuvat melko tasaisesti Amerikan, Euroopan ja Aasian kesken.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan löytyy KPMG:n verkkosivuilta, www.kpmg.com/gmo

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä