Global CEO Outlook 2016 | KPMG | FI

Kansainvälinen CEO-tutkimus: tulevat kolme vuotta kriittisempiä liiketoiminnalle kuin edelliset 50 yhteensä

Global CEO Outlook 2016

KPMG Internationalin Global CEO Outlook -kyselytutkimuksen mukaan peräti 72 prosenttia toimitusjohtajista näkee seuraavat kolme vuotta toimialalleen kriittisempänä kuin edelliset 50 vuotta yhteensä. Suurimmat uhkakuvat liittyvät yritysten tietoturvan pettämiseen ja osaamisen katvealueisiin. Toimintaympäristön muutoksen tuomista haasteista huolimatta kasvunäkymät ovat valoisia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Global CEO Outlook -tutkimukseen osallistui lähes 1300 suuryrityksen toimitusjohtajaa kymmenestä maasta eri toimialoilta. Se toteutettiin tänä vuonna toista kertaa, aiempi tutkimus on vuodelta 2015.

Tietoturvan pettäminen uhkakuvien kärjessä

Teknologia muuttaa radikaalisti yritysten toimintaympäristöjä. Tietoturva on noussut toimitusjohtajia eniten huolettavaksi uhaksi viime vuoden kuudennelta sijalta. Jopa 72 prosenttia toimitusjohtajista arvioi, ettei heidän yrityksensä ole riittävän varautunut kyberhyökkäykseen. 

”Tietoturvariskeihin varautuminen perustuu monesti suppeaan ymmärrykseen suojausratkaisuiden ja -tarpeiden todellisesta tilasta. Yritykset ottavat usein käyttöön ratkaisuja vailla käsitystä suunnitellun toimenpiteen tarpeellisuudesta ja kustannustehokkuudesta”, kertoo KPMG Oy Ab:n tietoturvapalveluista vastaava Partner Mika Laaksonen

Keskustelun ei Laaksosen mukaan myöskään tulisi pyöriä pelkästään riskien ympärillä: ”Hyvin hoidetussa tietoturvassa piilee riskienhallinnan lisäksi mahdollisuus järkeistää yrityksen toimintaa, lisätä asiakkaiden luottamusta ja tehostaa myyntiä.” 

Liiketoiminnan kasvu edellyttää jatkuvaa innovointia ja asiakasymmärrystä

Yrityksiin kohdistuu muutospaineita tällä hetkellä useasta eri suunnasta. Kiristyvässä kilpailussa asiakas kannattaa pitää tyytyväisenä, sillä jopa 88 prosenttia toimitusjohtajista kokee paineita asiakassuhteiden pysyvyyden suhteen. Myös talouden vaikea ennustettavuus aiheuttaa monelle päänvaivaa: 88 prosenttia toimitusjohtajista on huolestunut siitä, että heidän yrityksensä ennakoi maailmantalouden kasvun liian optimistisesti. Brexit ja epävarmuus Euroopan talousalueella eivät varmasti helpota asiaa. Valtaosa toimitusjohtajista (86 prosenttia) kokee, ettei heillä ole riittävästi aikaa syventyä strategisesti yrityksen tulevaisuuteen vaikuttaviin muutoksiin ja innovaatioihin. Toimitusjohtajat korostivat vastauksissaan uuden teknologian roolia muutoksen vauhdittamisessa ja aikaansaamisessa. 

Asiakkaiden ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin vastaaminen näkyy myös henkilöstöresursseissa: suuri osa toimitusjohtajista katsoo, että heidän yrityksillään on osaamisaukkoja ydinliiketoiminnassaan. Lähes jokainen toimitusjohtaja (99 prosenttia) aikookin panostaa oikeanlaisen osaamisen turvaamiseen — joko omaa henkilöstöä kouluttamalla tai uusia työntekijöitä palkkaamalla.

Vaikka muutospaineiden vauhdissa mukana pysyminen huolettaa, kokonaiskuva on silti positiivinen: 89 prosenttia toimitusjohtajista uskoo oman yrityksensä kasvuun. Kasvua odotetaan uusista tuotteista (28 prosenttia), uusista asiakkaista (26 prosenttia), uusista markkinoista (25 prosenttia) sekä uusista kanavista (22 prosenttia). 

”Yritysten on lähivuosina luotava uusia liiketoimintamalleja ja kohdennettava resursseja entistä enemmän muun muassa innovointiin”, sanoo KPMG Oy Ab:n toimitusjohtaja Raija-Leena Hankonen.  Asiakkaiden vaatimukset asiakaskokemuksen, tuotteiden ja palveluiden suhteen kasvavat jatkuvasti. ”’Asiakasymmärrys on ratkaisevassa asemassa niin uusien asiakkaiden houkuttelemisessa kuin nykyisten asiakkaiden säilyttämisessä”, Hankonen jatkaa. 

 

Lue lisää raportista: kpmg.com/CEOOutlook

Twitter: #CEOOutlook

 

Lisätietoja

Raija-Leena Hankonen, Senior Partner, CEO

KPMG Oy Ab

Puh. +358 20 760 3395

S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Mika Laaksonen, Advisory Partner, Cyber

KPMG Oy Ab

Puh. +358 20 760 3337

S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä