CIO-tutkimus: tietohallintopäättäjillä enemmän valtaa | KPMG | FI

Kansainvälinen CIO-tutkimus: tietohallintopäättäjillä entistä enemmän valtaa

CIO-tutkimus: tietohallintopäättäjillä enemmän valtaa

Chief Digital Officer (CDO) löytyy yhä useammasta organisaatiosta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tietohallintopäättäjiltä odotetaan liiketoiminnallista luovuutta ja strategista osaamista, osoittaa KPMG:n ja Harvey Nashin CIO Survey 2016. Tutkimukseen vastasi 3352 tietohallinto- ja teknologiajohtajaa 82 eri maasta, ja se on vastaajamäärältään maailman suurin IT-alan päättäjille suunnattu kyselytutkimus. Suomesta mukana oli 30 organisaatiota.

Digitalisaatio haastaa tietohallintojohtajia

Tietohallintopäättäjät ovat saaneet entistä enemmän vaikutusvaltaa: 34 prosenttia kyselyyn vastanneista raportoi suoraan toimitusjohtajalle, mikä on enemmän kuin koskaan viime vuosikymmenen aikana. Tietohallintopäättäjän rooli on muuttunut teknologiantoimittajasta strategiseksi muutosagentiksi. Tietohallintojohtajien odotetaan johtavan digitalisoinnin toteutusta yhä useammin. Kyselyyn vastanneiden organisaatioista 35 prosentilla on koko yritystä koskeva digitalisoinnin strategia. Jo joka viidennen organisaatiossa työskentelee Chief Digital Officer (CDO), kun vuoden 2014 tutkimuksen mukaan CDO oli vain seitsemässä prosentissa organisaatioista.

Perinteisesti tietohallintojohdolla on ollut vahva suhde talousjohtoon. Sen sijaan tutkimuksen mukaan ainoastaan kolmannes tietohallintojohtajista kokee, että heillä on vahva suhde henkilöstöhallintoon, myyntiin ja markkinointiin. Heikot suhteen organisaation muihin toimintoihin voivat vaikeuttaa digitalisoinnin toteutusta.

Toimintaympäristön muutokseen vastaavan teknologiaosaamisen löytäminen organisaatioon on merkittävä haaste tietohallintopäättäjille. Miltei kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista koki, että teknologiaosaamisen puute estää kehityksessä mukana pysymisen. Tarvetta on erityisesti data- ja analytiikka-, digi- sekä tietoturvaosaajille. 

Kustannussäästöt tietohallintojohtajien ykkösprioriteetti Suomessa

Tietohallinnon kehittyvä rooli näkyy yhä enemmän liiketoiminnallisesti tuottavien projektien määrän kasvussa. Tutkimuksen mukaan enää reilu kolmannes tietohallintojohtajien projekteista keskittyi kustannusten vähentämiseen.

— Suomessa kustannussäästöt ovat kuitenkin edelleen useimpien tietohallintojohtajien ykkösprioriteetti, toteaa Partner Janne Vesa, joka vastaa johdon IT-neuvontapalveluista Suomen KPMG:llä.

Säästöjä haetaan muun muassa ulkoistuksilla. Suomi erottuukin vastaajien joukosta voimakkaana palvelujen ulkoistajana. Suomalaisista vastaajista 60 prosenttia arvioi ulkoistuksiin käytettävän rahamäärän olevan edelleen kasvussa.

— Liiketoimintaa ei kuitenkaan voi digitalisoida säästämällä. Myös kasvuun tulee löytyä uskallusta panostaa, Vesa toteaa.

Executive Summary


Lisätietoja


Janne Vesa
Partner, KPMG Oy Ab
Puh. 020 760 3512
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Harri Wihuri
Partner, KPMG Oy Ab
Puh. 020 760 3892
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä