KPMG:n tutkimus: Valmiina taisteluun – teollisuusyritykset valmistautuvat muutokseen

Teollisuusyritykset valmistautuvat muutokseen

KPMG:n vuotuisen Global Manufacturing Outlook -tutkimukseen vastanneista teollisuuspäättäjistä 64 prosenttia ilmoittaa myynnin kasvun lyhyen tähtäimen keskeisimmäksi strategiseksi tavoitteekseen, mutta innovaatiot ja investoinnit uusiin teknologioihin nähdään välttämättöminä pitkän tähtäimen kasvun saavuttamiseksi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoo organisaationsa jo fokusoituneen pitkän aikavälin innovaatiostrategioihin. Vastaajista lähes puolet aikoo seuraavan vuoden aikana käyttää merkittävän osan teknologiainvestoinneistaan tietojärjestelmiin, jotka liittyvät teknisiin ratkaisuihin, valmistukseen ja hankintaketjujen hallintaan. Vastaajista noin kolmannes ilmoittaa uusien tuotteiden innovoinnin ja tutkimus- ja kehitystoiminnan strategiseksi päätavoitteekseen.

– Innovaatiot eivät odota, ja innovaatiosyklit nopeutuvat entisestään. Ne jotka eivät onnistu ottamaan tilannetta haltuunsa, jäävät kehityksestä nopeasti jälkeen, sanoo Petri Kettunen, joka Suomen KPMG:llä vastaa Teollisuus-toimialasta.

– Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien lisääminen auttaa varmasti, mutta yritysten on selviytyäkseen kyettävä myös jatkuvasti kehittämään ja sopeuttamaan omia innovointi- ja tuotantomallejaan. Esimerkiksi suomalaisyrityksillä on vielä haasteita innovaatioiden kaupallistamisessa, mikä uhkaa vahvaan osaamiseen perustuvaa kilpailuetuamme.

– Monet valmistajat ovat tällä hetkellä ehkä hieman varovaisia ottaen huomioon ne valtavat mahdollisuudet ja riskit, joita on jo nousemassa esiin tässä murroksen alkuvaiheessa. Tutkimustulosten valossa kasvu, kustannukset ja hankintaketjujen tehokkuus ovat edelleen teollisuusyritysten agendan kärjessä. Uuden sukupolven innovaatioihin perustuvien strategioiden soveltaminen on vielä vaatimatonta, Kettunen pohtii.

– On kuitenkin tosiasia, että teollisuustoimiala käy parhaillaan läpi suurta murrosta, jonka moottoreina ovat teknologia ja uudet innovaatiot. Tämän seurauksena innovaatioiden vauhti kiihtyy, ja uudet läpimurrot mullistavat niin tuotekehityksen, valmistusprosessit, automaation kuin liiketoimintamallit. Tämä puolestaan lisää tarvetta entistä ketterämmille, läpinäkyvimmille ja kysyntävetoisille toimitusketjuille ja integroiduille liiketoiminnan suunnittelumalleille, hän toteaa.

Innovaatioyhteistyö sidosryhmien kanssa tiivistyy

Valmistajat ovat yhä suuremmassa määrin lähteneet aktiivisesti hakemaan yhteistyötä alihankkijoidensa, asiakkaidensa ja ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden kanssa, jotta uusien tuotteiden pääsy markkinoille vauhdittuisi ja innovaatiokustannukset saataisiin alemmaksi. Tutkimuksen mukaan neljä viidestä on jo ottamassa käyttöön liiketoimintamalleja, joissa yhteistyössä alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa haetaan innovaatiotoiminnan investoinneista lisäarvoa.

– Uusien tuotteiden kehitys, yhteistyöverkostoissa tapahtuva innovointi ja tuotteiden läpimenoaikojen nopeuttaminen edellyttävät uusia strategioita ja liiketoimintamalleja. Mikäli teollisuuden tavoitteena on kasvu uusien innovaatioiden kautta, niiden täytyy panostaa hankintaketjujensa ketteryyteen ja integraatioon, sanoo Kettunen.

 

Hankintaketjujen osalta yksi tärkeimmistä strategisista tavoitteista on kustannusten alentaminen ja käyttöpääoman hallinta – tätä mieltä tutkimuksessa oli lähes puolet. Hankintaketjujen suurimpina haasteina vastaajat pitävät niiden joustamattomuutta ja herkkyyttä kysynnän tai tuotevalikoiman muutoksille. Toiseksi eniten päänvaivaa aiheuttaa huoli alihankkijan luotettavuudesta ja laadusta. Lisäksi haasteena on toimittajakapasiteetin riittävyyden varmistaminen kysynnän kattamiseksi ja uusien tuotteiden lanseeraamiseksi.

– Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että yritykset ovat tarttuneet näihin haasteisiin ja investoivat uusiin hankintaketjun hallintaan liittyviin teknologioihin, jotka tarjoavat alhaisemmat kustannukset, paremmat suunnittelumahdollisuudet ja tehokkaammat valmiudet yritysten väliseen yhteistyöhön, Kettunen kertoo.

Yli kolmannes aikoo investoida merkittävästi hankintajärjestelmiensä kehittämiseen. Vastaavasti 31 prosenttia aikoo investoida integroituihin liiketoiminnan suunnittelujärjestelmiin toimitusketjujen hallinnan parantamiseksi.

– Teollista internetiä ja yhteistyöverkkoja hyödyntävien tuoteinnovaatioiden kiihtyessä voiton avaimet piilevät kyvyssä tunnistaa ja todella ymmärtää kilpailijoita nopeammin kaikki ne tarpeet, joihin ei vielä ole osattu vastata, Kettunen arvioi.

– Jotta läpimurtoinnovaatioiden kaikki mahdollisuudet voidaan hyödyntää, tulisi yritysten panostaa yhä enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä entistä osallistavampiin innovaatiotoiminnan muotoihin ja yhteistyöhön teknologian hallitsevien kumppaneiden kanssa – teknologia- ja osaamisinvestointeja unohtamatta.


 

Taustaa tutkimuksesta

KPMG:n Forbes-tutkimuslaitoksella alkuvuonna 2015 teettämä Global Manufacturing Outlook 2015 pohjautuu maailmanlaajuiseen tutkimukseen, johon osallistui 386 ylimmän johdon edustajaa kuudelta eri teollisuustoimialalta: ilmailu- ja puolustusteollisuudesta, autoteollisuudesta, terveydenhuolloin laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksesta, valmistavasta teollisuudesta ja metalliteollisuudesta sekä teollisuuden monialayrityksistä. Vastaajista 63 prosenttia edusti organisaatioita, joiden vuotuinen liikevaihto oli enemmän kuin USD 5 mrd.


Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

KPMG:n uusi digitaalinen alusta

KPMG International on luonut huippuluokan digitaalisen alustan, joka parantaa käyttäjäkokemustasi ja on optimoitu löytämään uutta ja hakuusi liittyvää sisältöä.