Palveluyritykset viis veisaavat pilvipalveluista | KPMG | FI

Selvitys: Suomalaiset palveluyritykset viis veisaavat pilvipalveluista

Palveluyritykset viis veisaavat pilvipalveluista

Valtaosa yrityksistä ei tarjoa kuluttajapalveluita pilvestä – eikä edes suunnittele tekevänsä niin.   Tuoreen selvityksen mukaan suomalaisyritykset laahaavat jälkijunassa pilvipalveluiden hyödyntämisessä. Tietoturvan konsultointipalveluita tarjoavan Trusteq Oy:n tutkimusyhtiö Innolink Researchilla teettämässä selvityksessä kysyttiin yrityksiltä tarjoavatko ne kuluttajille suunnattuja verkkopalveluitaan pilvestä. 79 prosenttia vastasi, että eivät tarjoa

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Pilvipalveluilla viitataan ohjelmistojen ja tietojenkäsittelykapasiteetin tarjoamiseen netin välityksellä ilman, että palveluntarjoajan tarvitsee hankkia omia laitteistoja tai ohjelmistolisenssejä. Maailmalla ne ovat yleistyneet nopeasti, mutta Suomessa pilviteknologian hyödyntämisen ympärillä on toistaiseksi enemmän puhetta kuin tekoja.

 

“Suomalaisessa liike-elämässä digitalisaatio on nähty kustannusten alentajana, ei palveluiden parantajana. Pilvipalveluita ja digitalisaatiota ei nähdä mahdollisuutena nopeuttaa ja parantaa palveluja vaikka globaali kilpailukyky paranisi helposti, käyttäjäkokemukseen ja digitaalisiin palvelukanaviin panostamalla”, sanoo Trusteqin kehitysjohtaja Jukka Lauhia.

 

Suomalaisyrityksiä ei tunnu kiinnostavan pilvipalveluiden tarjoaminen kuluttajille myöskään tulevaisuudessa. Kun yrityksiltä kysyttiin aikovatko ne lisätä uusien pilvipalveluiden käyttöä kuluttajapalveluissa seuraavan vuoden aikana, 84 prosenttia vastasi, että ei.

 

Vuodentakaiseen verrattuna kiinnostus pilvipalveluita kohtaan on vähentynyt entisestään. Trusteq Oy:n vuosi sitten toteuttamassa samantyyppisessä tutkimuksessa 26 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti aikovansa lisätä uusien pilvipalveluiden käyttöä. Nyt kuluttajapilvipalveluiden lisääjiä oli siis enää 16 prosenttia.

 

“Yksi syy tähän voi olla se, että yritykset panostivat sähköisiin palvelukanaviin muutama vuosi sitten. Nyt ei haluta tehdä yhtä perustavanlaatuista muutosta, sillä investointibudjetit ovat tiukat. Pilvipohjaiset palvelut kuitenkin tarjoavat säästöjä pidemmällä aikavälillä. Monet suomalaiset verkkopalvelut ovat kansainväliseen tasoon suhteutettuna valitettavan kömpelöitä. Pankkitunnisteen vaatiminen palveluiden käytössä ei todellakaan ole enää tämän päivän hyvä käyttäjäkokemus.”, Lauhia muistuttaa.
“Verkkopalveluihin satsaaminen on kuitenkin se helpoin tapa kasvattaa liiketoimintaa ilman toimitila- tai henkilöstökulujen lisäämistä”, hän lisää.

 

Lisätietoa selvityksestä:
Tietoturvayhtiö Trusteq Oy teetti Innolink Research Oy:llä kyselytutkimuksen yritysten näkemyksistä verkkoliiketoiminnan kehityksestä. Selvitys toteutettiin puhelinhaastatteluina tammi-maaliskuussa 2015. Kohderyhmän muodostivat kuluttajapalveluita tarjoavien yritysten it-, ja liiketoimintapäättäjät. Vastaukset saatiin 100 henkilöltä.


Trusteq on suomalainen 45 asiantuntijan identiteetin ja pääsynhallinnan konsultointi- ja ratkaisupalveluita tarjoava yritys. Trusteqin liiketoiminnan painopiste on mahdollistaa asiakkaiden henkilöstön, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien pääsy tietojärjestelmiin helposti ja turvallisesti yhden salasanan avulla. Palvelutarjonta liittyy henkilöiden digitaalisen identiteetin hyödyntämiseen, joka puolestaan on keskeisessä roolissa digitalisaatiossa ja sähköisten palveluiden mahdollistamisessa ja kehittämisessä. Trusteq Oy on KPMG Oy Ab:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö.

 

www.trusteq.com

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä