Jääkiekon vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen | KPMG | FI

Jääkiekon vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen

Jääkiekon vaikutus talouteen ja työllisyyteen

Jääkiekko työllistää lähes 5 000 ihmistä henkilötyövuosina - BKT-vaikutus 340 miljoonaa euroa. KPMG:n toteuttaman tutkimusraportin mukaan jääkiekolla on merkittävä vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Jääkiekon ja siihen läheisesti kytköksissä olevan toiminnan yli 750 miljoonan euron tulovirrasta muodostuva arvonlisä Suomen bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2013 noin 340 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät ammattijääkiekon, juniori- ja muun seuratoiminnan, varustetuotannon ja -myynnin sekä halli-investointien välittömät, välilliset ja niiden muodostamat tulovaikutukset.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Selvityksen mukaan jääkiekko työllistää Suomessa noin 4 900 henkilöä henkilötyövuosina laskettuna. Tämän lisäksi jääkiekolla on merkittävä vaikutus vapaaehtoistyöhön.

 

Jääkiekko muodostaa yhteiskunnalle verotuloja vuosittain yhteensä noin 105 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät arvonlisä-, palkka-, polttoaine- ja arpajaisverot.

 

Jääkiekon kokonaisvaikutuksista merkittävä osa, noin 45 %, muodostuu ammattijääkiekosta, 35 % juniori- ja muusta seuratoiminnasta, 10 % jääkiekkovarusteiden myynnistä ja siihen liittyvästä tuotannosta ja 10 % lajiin liittyvistä investoinneista, kuten uusien jäähallien rakentamisesta sekä olemassa olevien hallien peruskorjauksista ja laajennuksista.

 

Selvityksessä käytetyt luvut perustuvat vuoden 2013 tietoihin. Luvut kuvastavat perusvuotta, kansainvälisten suurkisojen taloudelliset vaikutukset eivät ole mukana laskelmissa.

 

 

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä