KPMG:stä Suomen ensimmäinen virallinen tietoturva... | KPMG | FI
close
Share with your friends

KPMG:stä Suomen ensimmäinen virallinen tietoturvallisuuden arviointilaitos

KPMG:stä Suomen ensimmäinen virallinen tietoturva...

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on 6.10.2014 antanut KPMG IT Sertifiointi Oy:lle määräaikaisen hyväksynnän toimia *tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain mukaisena arviointilaitoksena.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG IT Sertifiointi Oy:n toiminta täyttää arviointilaitoksille asetetut riippumattomuutta ja henkilökunnan osaamista koskevat pätevyysvaatimukset, samoin kuin asiakastietojen käsittelyyn liittyvät tietoturvallisuusvaatimukset. Tilojen, tarkastusmenetelmien, sisäisten prosessien ja työvälineiden saattamisessa vaatimusten edellyttämälle tasolle ja vaatimusten toteutumisen osoittamisessa valvontaviranomisille oli erittäin suuri työ, se vaati merkittäviä investointeja ja vei meiltä kaiken kaikkiaan noin neljä vuotta, kertoo KPMG IT Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Mika Laaksonen.


Hyväksynnän perusteella KPMG IT Sertifiointi Oy voi tehdä virallisia tietoturvallisuusarviointeja, jotka perustuvat kansalliseen turvallisuusauditoinnin KATAKRI-kriteeristöön ja valtionhallinnon tietoturvaohjeen VAHTI-kriteeristöön. Yrityksen pätevyysalue kattaa toistaiseksi suojaustason IV mukaiset arvioinnit. Hyväksyntä on voimassa 1.2.2015 asti, johon mennessä pyrimme täydentämään pätevyysaluetta kattamaan ISO 27001-standardin mukaiset sertifioinnit sekä VAHTI-toimitilaturvallisuusarvioinnit, toteaa Laaksonen.


* Hyväksytyllä tietoturvallisuuden arviointilaitoksella tarkoitetaan toimijaa, joka on Viestintäviraston hyväksymä ja toimii viranomaisvalvonnassa. Hyväksytty laitos voi toimeksiannosta suorittaa esimerkiksi viranomaisten tietojärjestelmien arviointeja sekä viranomaisen salassa pidettävää tietoa käsittelevien yritysten tietoturvallisuustason arviointeja. Valtionhallinnon viranomaiset voivat 1.6.2015 alkaen käyttää tietojärjestelmiensä tietoturvallisuuden arvioinnissa ainoastaan Viestintäviraston tai sen hyväksymän arviointilaitoksen palveluja.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä