KPMG kasvun kärjessä Suomessa | KPMG | FI

KPMG kasvun kärjessä Suomessa

KPMG kasvun kärjessä Suomessa

KPMG Oy Ab:n 30.9.2012 päättynyt tilikausi oli jo toinen perättäinen vahvan kasvun vuosi. Yhtiön liikevaihto nousi 10 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja oli nyt 95,8 miljoonaa euroa. Kasvu oli kovinta Big 4-yrityksistä Suomessa. KPMG:n henkilöstömäärä kasvoi 83 henkilöllä ja oli tilikauden lopussa 769.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kaikki KPMG:n palvelut kasvoivat viime tilikaudella hyvin. Yritysjärjestely- ja konsulttipalvelut kasvoivat 16 prosenttia, mikä ylittää selvästi näiden palveluiden keskimääräisen kasvun Suomessa. Myös veropalvelut kasvoivat markkinoita enemmän, 12 prosenttia. Tilintarkastuksessa KPMG piti asemansa tilintarkastusalalla vallitsevasta kovasta kilpailutuksesta huolimatta ja sen liikevaihto kehittyi markkinoita paremmin.

 

− Tämä on osoitus siitä, että asiakkaamme luottavat meidän osaamiseemme ja palvelukykyymme kaikilla tarjoamillamme osa-alueilla, sanoo toimitusjohtaja Raija-Leena Hankonen.

 

Syksyllä valmistuneen yrityskuvatutkimuksen mukaan KPMG:n yrityskuva on vahva sekä suuryritys- ja pk-yrityskentässä. Tutkimuksen kokonaistuloksissa KPMG:tä pidetään yrityskuvaltaan alansa parhaana sekä luotettavana ja hyvämaineisena yrityksenä, jolla on ammattitaitoinen henkilöstö ja joka tarjoaa selkeitä ratkaisuehdotuksia.

 

Kasvua kaikissa asiakasryhmissä

KPMG:n asema merkittävimmissä asiakasryhmissä kehittyi myönteisesti. Yhtiö vahvisti edelleen asemaansa rahoitustoimialalla, jolla tapahtuneet toimintaympäristön muutokset vaativat myös KPMG:ltä jatkuvaa panostamista toimialan kehityksen seurantaan ja ennakointiin.

 

Suuryrityksille tarjotut palvelut kasvoivat uusien tilintarkastusasiakkaiden ja tilintarkastukseen läheisesti liittyvien erityistehtävien johdosta. Omistajajohtoisissa yrityksissä kasvu oli erityisen voimakasta veropalveluissa, jossa kysyntä oli jopa 20 prosenttia edellisvuotta suurempi.

 

Pääomasijoitussektorilla erityisesti tilikauden ensimmäinen puolivuotisjakso oli erittäin kiireinen. KPMG pystyi kuitenkin tarjoamaan myös kysyntähuipuissa osaavat tiimit asiakkailleen. Julkisen sektorin asiakkailleen KPMG tarjosi perinteisen tilintarkastuksen lisäksi myös palveluja muun muassa yhtiöittämis-, elinkaari- ja infrastruktuurihankkeissa.

 

 − Kasvu ei ole toiminnassamme itsetarkoitus, mutta se osoittaa kykyämme palvella asiakkaitamme muuttuvissa olosuhteissa. Tätä palvelukykyämme haluamme edelleen vahvistaa, Hankonen sanoo. Tämän vuoksi KPMG on panostanut päättyneellä tilikaudella paljon henkilöstöönsä ja uusiin osaamisalueisiin.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä