Ilmastonmuutos vaikuttaa yritysten liiketoimintaan | KPMG | FI
close
Share with your friends

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien yritysten liiketoimintaan

Ilmastonmuutos vaikuttaa yritysten liiketoimintaan

Marrakeshin COP 22 -ilmastokokoukseen 7-18.11.2016 osallistui noin 200 valtiota ja yhteensä noin 20 000 hallitusten, liike-elämän, kansalaisjärjestöjen ja tutkimusorganisaatioiden edustajaa. Ilmastonmuutos ja toimet sen hillitsemiseksi näkyvät kaikkien yritysten toiminnassa sekä uusina liiketoimintamahdollisuuksina että tarpeena hallita uusia liiketoimintariskejä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden täytäntöönpano Marrakeshin agendalla

COP 22 keskittyi edistämään historiallista Pariisin COP 21 -ilmastosopimusta, joka solmittiin joulukuussa 2015. Neuvottelut koskivat etenkin ”Pariisin sääntökirjan” kehittämistä, eli prosessia sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Keskeisiä teemoja siinä ovat päästöjen vähentämisen laskeminen, raportoinnin läpinäkyvyys, viiden vuoden välein tapahtuvan edistymisen toteaminen, velvoitteenhoidon varmistaminen, artikla 6 markkina- ja ei-markkina -mekanismeista sekä rahoitus. 

111 maata ratifioinut Pariisin sopimuksen – myös Yhdysvallat

Useat maat olivat ennen kokousta ratifioineet Pariisin sopimuksen nopeassa aikataulussa, jonka seurauksena se astui voimaan jo 4.11.2016. Marrakeshin COP 22 -kokouksen päättyessä 111 maata 196 allekirjoittaneesta oli ratifioinut sen. Nämä maat tuottavat kolme neljäsosaa maailman kasvihuonepäästöistä. Vauhdilla edennyt täytäntöönpano kertoo hallitusten yhteisestä tahtotilasta ja sitoutumisesta vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos 8.11.2016 aiheutti epävarmuutta tulevasta ilmastopolitiikan suunnasta, mutta myös Yhdysvallat on jo ratifioinut Pariisin sopimuksen, kuten myös esimerkiksi EU, Intia ja Kiina. Marrakeshissa myös neljä valtiota julkaisi pitkän aikavälin ilmastostrategiansa päästöjen vähentämiseksi: Kanada, Meksiko, Saksa ja Yhdysvallat. 

Myös yritykset ja järjestöt aktiivisia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Hallitusten edustajat julkaisivat kokouksen päätteeksi Marrakeshin toimintajulistuksen (Marrakesh Action Proclamation), joka vahvistaa heidän aikomuksensa edetä Pariisin sopimuksen mukaisesti todeten, että maailmanlaajuiset toimet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ovat peruuttamattomat ja niitä ajavat hallitusten lisäksi liike-elämä ja tiedeyhteisö kaikilla tasoilla.

Lisäksi useat yritykset ja heidän järjestönsä antoivat vahvoja signaaleja kasvaneesta aktiviteetista ilmastonmuutoksen osalta. Esimerkiksi We Mean Business -koalitio, joka koostuu 500 markkina-arvoltaan yli 8 000 miljardin US-dollarin yrityksestä sekä 200 sijoittajaorganisaatiosta kertoi, että jo 200 koalition yrityksistä on ottanut päästövähennystavoitteen, joka on linjassa kahden asteen ilmaston lämpenemisen hillitsemistavoitteen kanssa. Yli 350 suurta yritystä, mukaan lukien Acer, eBay, Du Pont ja Nike, vaativat Yhdysvaltojen vaaleilla valittuja johtajia tukemaan Pariisin sopimusta.

Vaikutuksia yrityksille

Pariisin sopimuksen ratifioineiden valtioiden tavoitteista tulee seuraamaan uusia päästökauppajärjestelmiä ja linkkejä eri järjestelmien välillä, investointeja vähäpäästöisiin teknologioihin ja vihreitä rahoitusinstrumentteja, kuten vihreät lainat.

Valtiot eivät yksinään pysty saamaan aikaan muutosta, vaan siihen tarvitaan yhteistä tiekarttaa elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Pariisin sopimuksen tavoitteet edellyttävät yrityksiltä siirtymistä fossiilisista ja hiili-intensiivistä rakenteista ja hiilineutraalimpiin vaihtoehtoihin. Tämä tulee muuttamaan energiajärjestelmiämme, liikennejärjestelmiä ja logistiikkaa sekä teollisia prosesseja. Myös vähäpäästöisempien tuotteiden ja palveluiden kysyntä tulee kasvamaan. Samalla niiden tuotanto tulee helpottumaan tuotannon infrastruktuurin kehittymisen myötä. 

Ilmastonmuutoksen fyysisten vaikutusten voimistuessa sijoittajat, kuluttajat ja kansalaisjärjestöt tulevat lisäämään painetta päästöjen vähentämiseksi ja uuden teknologian kehittämiseksi. Johtavat yritykset tulevat strategioissaan ja liiketoimintansa johtamisessa huomioimaan ilmastonmuutoksen mahdollisuuksia ja riskejä ja menestymään myös uudessa vähähiilisessä taloudessa.

Lue lisää COP 22 -kokouksen annista alla olevasta pdf-dokumentista. 

 

Lisätiedot:

Tomas Otterström

+358 20 760 3665

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä