Pysäköinninvalvonnasta arvonlisäveroa | KPMG | FI
close
Share with your friends

KHO: Pysäköinninvalvontayhtiö velvollinen maksamaan arvonlisäveroa valvontamaksuista

Pysäköinninvalvonnasta arvonlisäveroa

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 19.8.2016 antaman vuosikirjaratkaisun KHO 2016:120 mukaan yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa valvontamaksuista, jotka se veloitti sääntöjen vastaisesta pysäköinnistä kiinteistön omistajan alueella.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tapauksen kuvaus

Kiinteistön omistaja ja valvontayhtiö olivat tehneet sopimuksen, jonka perusteella kiinteistön omistaja luovutti oikeuden valvoa alueellaan tapahtuvaa pysäköintiä valvontayhtiölle oikeuttaen samalla valvontayhtiön perimään valvontamaksun sääntöjen vastaisesta pysäköinnistä.

Valvontayhtiön ja kiinteistön omistajan välisen sopimuksen mukaan valvontayhtiö sai pitää keräämänsä valvontamaksut kokonaisuudessaan eikä kiinteistön omistajan ja valvontayhtiön välillä tapahtunut minkäänlaisia maksusuorituksia. 

KHO katsoi kuitenkin valvontayhtiön myyvän näissä olosuhteissa kiinteistön omistajalle palvelua, josta oli suoritettava arvonlisäveroa.

KHO: valvontayhtiön saamat valvontamaksut olivat vastiketta verollisen palvelun myynnistä 

KHO:n mukaan lähtökohtaisesti kiinteistön omistajalla on oikeus määrätä, millä ehdoilla sen omistamalla kiinteistöllä saa pysäköidä. Ohjeiden tai ehtojen vastainen pysäköinti oikeuttaa kiinteistön omistajan perimään valvontamaksun (ks. KKO 2010:23). Valvontayhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen ansiosta kiinteistön omistaja välttyi itse suorittamasta pysäköinninvalvontaa. 

Valvontayhtiön saamaa oikeutta valvontamaksun perimiseen ja sen pitämiseen itsellään oli KHO:n mukaan pidettävä valvontayhtiön saamana vastikkeena valvontayhtiön kiinteistön omistajalle luovuttamasta pysäköinnin valvontapalvelusta. Merkitystä ei ollut sillä, keneltä vastike tuli, tai sillä että valvontayhtiön ja kiinteistön omistajan välisessä sopimuksessa ei ollut sovittu eri korvauksesta.

Kiinteistön omistajan periminä valvontamaksut katsottaisiin arvonlisäverottomiksi vahingonkorvauksiksi. KHO:n ratkaisemassa tapauksessa valvontayhtiön suoritettavaksi tuleva vero määräytyi siten, että valvontayhtiön saamat valvontamaksut katsottiin arvonlisäveron osuuden sisältäväksi vastikkeeksi verollisista valvontapalveluista. 

Sopimuksiin liittyvät alv-vaikutukset syytä selvittää tapauskohtaisesti

KHO:n ratkaisu osoittaa, että arvonlisäverotuksessa palvelun luovutuksen käsite on laaja ja että vastikkeen käsitettä on mahdollista tulkita jopa arvonlisäverolain sanamuotoa laajemmin. Arvonlisäverotuksen vaikutukset eri osapuolille onkin syytä käydä aina tarkkaan läpi asiantuntijan kanssa silloin, kun yritykset ja muut verovelvolliset ryhtyvät hiemankin totutusta poikkeaviin sopimusjärjestelyihin. 

Erityisenä jatkokysymyksenä KHO:n ratkaisusta nousee esille kiinteistön omistajan oikeus saada valvontayhtiöltä AVL 209b §:ssä tarkoitettu veron määrän ilmaiseva lasku ja käsitellä kyseinen vero vähennyskelpoisena, jos kiinteistö on sen omistajan kannalta kokonaan tai osin verollisessa käytössä.

Lisätietoja: 

Matti Lindholm P. 020 760 3235

Roope Vikström P. 040 5707 053

Ari Nielsen P. 020 760 3661

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä