BEPS vaikuttaa myös välilliseen verotukseen | KPMG | FI
close
Share with your friends

BEPS vaikuttaa myös välilliseen verotukseen

BEPS vaikuttaa myös välilliseen verotukseen

KPMG:n artikkeli ”Don’t underestimate BEPS’ impact on indirect tax” käy läpi BEPS:n toimenpide-ehdotusten alv-vaikutuksia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

OECD:n BEPS-toimintasuunnitelman vaikutuksia välillisiin veroihin ei ole syytä aliarvioida. Aikamme laajimman kansainvälisen yritysveroreformin tarkoituksena on estää liiketoiminnan tuottojen keinotekoinen ohjaaminen sellaisiin matalan tai 0-verotuksen maihin, joissa yrityksellä on vähän tai ei ollenkaan liiketoimintaa. BEPS:in 15 toimenpiteestä vain yhdessä puhutaan arvonlisäverosta, mutta sitä useammalla voi kuitenkin olla käytännön vaikutuksia myös kansainvälisesti toimivien yritysten välilliseen verotukseen. 

Toimenpide 1

Toimenpide 1 on ainoa, jossa arvonlisävero mainitaan. Digitaalisia B2C-palveluita ohjataan verotettavaksi siihen maahan, jossa kuluttaja ostaa palvelun, ja lisäksi vähäarvoisten lähetysten maahantuonnin verovapaudesta ehdotetaan luovuttavan. Suomessa ja muualla EU:ssa edellinen uudistus (digitaalisten B2C-palveluiden verotusmaa) toteutettiin jo vuoden 2015 alusta lukien, ja useat muut maat ovat jo seuranneet tai seuraamassa esimerkkiä. Vähäarvoisten tuontilähetysten osalta EU on antamassa verovapauden poistamista koskevan ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä.

Toimenpiteet 7-10

Myös toimenpiteet 7-10 sisältävät kohtia, joilla voi olla suoria vaikutuksia välilliseen verotukseen ja kansainvälisten yritysten kilpailutilanteisiin. Esimerkiksi kohdan 7 tavoite laskea pysyvän toimipisteen kynnystä tuloverotuksessa voi käytännön tasolla heijastua myös arvonlisäverotuksen kiinteän toimipaikan tulkintoihin, ja sitä kautta johtaa yhä useamman yrityksen alv-velvolliseksi rekisteröintiin ulkomailla. 

Siirtohinnoittelua koskevien toimenpiteiden 8-10 vaikutukset arvonlisäverotukseen ja myös tulleihin liittyvät ennen kaikkea siirtohintojen oikaisuihin. Eri maiden veroviranomaisten suhtautuminen siihen, millainen vaikutus siirtohintojen oikaisuilla on välilliseen verotukseen, vaihtelee maittain huomattavasti jopa EU:n sisällä. Siirtohintaoikaisujen ja niitä koskevan sääntelyn lisääntyminen voi johtaa käytännössä velvollisuuteen suorittaa entistä useammin vastaavia oikaisuja myös arvonlisäveron tilityksissä, ilmoituksissa ja laskuissa. Tämä aiheuttaisi ylimääräisiä compliance-kuluja yrityksille.

Muillakin toimenpiteillä epäsuoria vaikutuksia arvonlisäverotukseen

Toimenpiteillä 2, 3, 5, 12, 13 ja 15 voi toteutuessaan olla epäsuoraa vaikutusta arvonlisäverotukseen, sillä BEPS:in uudistukset ovat mittakaavaltaan poikkeuksellisen laajoja. Esimerkiksi toimenpiteen 15 tarkoituksena on virtaviivaistaa voimassa olevat tuloverotuksen kahdenväliset verosopimukset kerralla, mikä saattaa lisäksi johtaa muun muassa arvonlisäverotusta koskevan tietojen vaihdon ja muun yhteistyön lisääntymiseen eri maiden viranomaisten välillä. 

Lue lisää BEPS:in vaikutuksia välilliseen verotukseen sivun oikeassa laidassa ladattavissa olevasta pdf-artikkelista.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä