Kassavirtojen hallinta yritystoiminnan menestystekijänä | KPMG | FI

Kassavirtojen hallinta yritystoiminnan keskeisimpiä menestystekijöitä

Kassavirtojen hallinta yritystoiminnan menestystekijänä

Kassavirtojen ymmärtäminen ja hallinta on yksi yritystoiminnan keskeisimpiä menestystekijöitä. Ennakoimaton maksuvalmiuden heikkeneminen voi johtaa heikentyneisiin toimittaja- ja rahoittajasuhteisiin sekä korkeampiin kustannuksiin. Toisaalta onnistunut kassavirtojen seuranta johtaa kustannustehokkuuden parantumiseen, käyttöpääoman tehostumiseen sekä yrityksen arvon nousuun.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Yrityksen toiminnan edellytyksenä on maksuvalmiuden turvaaminen  

Yrityksen heikko maksuvalmius voi johtaa ostolaskujen maksun viivästymisen kautta toimittajasuhteiden heikkenemiseen ja korkeampiin ostohintoihin. Rahoittajien suhteen maksuvalmiuden heikkeneminen johtaa mahdollisten kovenanttien rikkoutumiseen. Tällöin rahoittajan määräysvalta lisääntyy yrityksessä, rahoituksen hinta voi nousta ja lisärahoituksen saaminen vaikeutuu. 

Rahoittajan näkökulmasta rahoituksen myöntäminen perustuu aina kassavirtaan ja sen ennakoiminen on rahoituksen myöntämisen edellytys, mikä on ymmärrettävää. Yritys, joka ei tunne kassavirtojaan eikä ennakoi niitä on kuin merellä ajelehtiva laiva. Yrityksellä tulisikin olla luotettavat laskelmat jo rahoitusneuvottelun aloittaessaan antaakseen yrityksen toiminnasta uskottavan ja suunnitelmallisen kuvan.

Uhkakuvien vastapainona kassavirtaa tehostamalla yritys voi parantaa tuloksellisuuttaan  

Tehokas kassanhallinta tukee operatiivista johtamista ohjaamalla huomion kohti toimenpiteitä, joilla käyttöpääoman tarvetta voidaan vähentää ja kassavirtaa tehostaa. Menovirtojen ajoittuminen ja niiden suuruuden ymmärtäminen edesauttaa myyntitavoitteiden määrittämistä ja asettamista sekä lisärahoitustarpeen tunnistamista.

Kassavirran osoittama ylijäämä voidaan käyttää edelleen liiketoiminnan kehittämiseen ja investointien rahoittamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen maksamalla lainoja pois tai voitonjakoon yhtiön omistajille. Alijäämäisen kassan tunnistaminen ajoissa mahdollistaa puolestaan edullisemman rahoituksen hankkimisen ja ohjaa huomion myös alijäämän syihin kuten ostovelkojen maksuperiaatteisiin myyntisaamisten perintään, välillisten verojen kassavaikutuksiin ja varaston kiertonopeuksiin. 

Kassavirran optimoinnilla on myös selkeä yhteys yrityksen arvoon 

Yrityksen - ja liiketoiminnan arvoa määritettäessä yrityskauppa- ja muissa järjestelytilanteissa, on tulevilla kassavirroilla suuri painoarvo.

KPMG tarjoaa asiakkailleen asiantuntijapalveluja niin kassavirtalaskelmien laatimiseen, verifiointiin, analysointiin kuin tehostamistoimenpiteisiin. Näemme, että yrityksen tuloksellisuuden ja arvon nostaminen onnistuu seuraamalla rahaa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä