Digitalisaatio etenee – vaikutukset rakennusalaan? | KPMG | FI

Digitalisaatio etenee – vaikutukset rakennusalaan?

Digitalisaatio etenee – vaikutukset rakennusalaan?

Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajaa ilmiötä, jossa erilaisten digitaalisten ratkaisujen yleistyessä organisaatioiden ja niiden sidosryhmien toimintatavat muuttuvat. Keskeistä on miten omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. Kuluttajat odottavat saavansa ajantasaista tietoa ajasta ja paikasta riippumatta. Tästä johtuen yritykset joutuvat avaamaan aiemmin sensitiivistä tietoa läpinäkyvämmin asiakkaidensa saataville. Myös rakennusalalla asiakkaat odottavat paljon asiakaskokemukselta ja heitä on palveltava eri kanavissa, niin myyntiprosessin aikana kun sen jälkeenkin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Internet of Things (IoT) eli esineiden internet on keskeinen rakennusalaan vaikuttava digitalisaation osa-alue. Lähitulevaisuudessa tietotekniikkaa tullaan lisäämään kaikkiin arkipäivänkin esineisiin tarkoituksena luoda älykkäitä esineitä, jotka ovat sulautuneet yhteen ja muodostavat toimivan kokonaisuuden käyttäjän kanssa. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat älytalot, jotka ovat jo nykypäivää.

Erilaiset innovaatiot helpottavat ihmisten elämää ja parantavat energiatehokkuutta. Kuluttajat myös arvostavat, että saavat ajantasaista tietoa asumiseensa liittyen.  Digitalisaation edellyttämä avoimuus tiedon jakamisessa lisää tietoturvariskejä ja voi olla uhka kilpailuedulle.

KPMG:n hiljattain julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että IoT-markkina on vielä hyvin jäsentymätön. Useat IoT-toimittajat eivät ole huolehtineet edes alkeellisimmasta tietoturvasta ja toisaalta tätä ei ole osattu heiltä edellyttääkään.

Toteutuneet häiriöt ovat häivyttäneet asiakkaiden luottamuksen, ja tietoturvasta onkin tullut ykköshuolenaihe IoT-hyödyntäjien päättäjien keskuudessa.  

Digitaalisuudesta kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia  

Riskeistä huolimatta digitalisaation ja siihen liittyvien uusien kanavien ja IoT-ratkaisujen sivuuttaminen ei kuitenkaan ole ratkaisu. Monilla toimialoilla on jo havaittu, että vanhoilla toimintatavoilla jatkaminen on todennäköinen tie yrityksen kuihtumiseen.

Digitalisaatiolla tuetaan rakennusalan kilpailukykyä ja tuottavuutta tulevaisuudessa. Monet rakennusalan yritykset ovat ymmärtäneet tämän ja lähteneet määrätietoisesti hyödyntämään tietotekniikkaa liiketoiminnan kehittämisessä.  

Miten riskejä voidaan hallita?

Ratkaisuja kehitettäessä riittävän kokonaiskuvan ylläpitäminen on keskeistä. Tätä voidaan hyödyntää kun arvioidaan uusien järjestelmien vaikutuksia.

Toisaalta toimittajilta pitää osata edellyttää riittävää kyberriskien huomiointia. Digitaalisia ratkaisuja tulisi kehittää riskit huomioiden jo alusta saakka, integroituna osana kokonaisuutta.

Palvelujen ja tietojen luotettavuus on keskeinen asiakaskokemuksen osa. Kadonnutta luottamusta on tunnetusti vaikea saada takaisin.  

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä