Metsä Group punnersi kokonaisuuden kuntoon | KPMG | FI

Metsä Group punnersi kokonaisuuden kuntoon

Metsä Group punnersi kokonaisuuden kuntoon

Kari Jordanin johdolla Metsä Group on vienyt läpi isoja ja välillä kipeitäkin muutoksia. Kasvua haetaan nyt tarkasti valikoiduilta tuotealueilta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordanilla oli kerrottavanaan varsin myönteisiä uutisia, kun hän toukokuun alussa esitteli konsernin tammi-maaliskuun tulosta. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan edellisvuoden vastaavan jaksoon verrattuna.

 

– Puukauppa on ollut vilkasta, pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kannattavuus jatkoi myönteistä kehitystään, ja taivekartongin vahvistuneet tilauskannat luovat hyvän perustan kartonkiliiketoiminnan kehitykselle, Jordan luettelee.

 

Epävarmat markkinanäkymät etenkin Euroopassa heikentävät kuitenkin liiketoiminnan ennustettavuutta. Yhtä vuosineljännestä pidemmälle näkyvyys on heikko.

 

– Talouden epävarmuus tuntuu kaikkialla. Se vaikuttaa myös asiakkaisiimme, minkä vuoksi markkinat ovat alavireessä. Mutta tässäkin tilanteessa voimme menestyä. Tosin huipputuloksiin ei ole mahdollista päästä, Jordan toteaa.

 

Konsernille uusi suunta

Jordan aloitti vuonna 2005 Metsä Groupin (silloisen Metsäliiton) pääjohtajana. Pitkän uran pankkialalla tehnyt mies tiesi, että edessä olisi kova urakka konsernin suunnan muuttamiseksi.


Yritysostojen ja investointien myötä konserni oli pahasti velkaantunut. Kaiken lisäksi tuotevalikoima ei vastannut alkuunkaan sitä, mihin suuntaan markkinat olivat menossa.

 

– Edellisen vuosikymmenen aikana konserni oli ostanut paljon paperintuotantokapasiteettia.
Aiemmat päätökset piti kelata takaisin. Samalla kokonaisuudesta piti erottaa ne osaamisalueet, joilla olemme vahvoja pitkällä aikavälillä.

 

Tuolloin oli jo nähtävillä paperimarkkinoiden globaali muutos: Pohjois-Amerikassa paino- ja kirjoituspaperien markkinat olivat laskussa, ja Euroopassa vastaava kehitys oli alkamassa. Tämän vision mukaisesti Metsä Group lähti toteuttamaan omaa rakennemuutostaan.

 

Muutos vaati isoja järjestelyjä

Jordanin mukaan vaikeinta oli alussa. Liikkeelle lähdettäessä yrityksen johto ei voinut heti kertoa henkilöstölle ja sidosryhmille, mikä on lopullinen tavoite.

 

– Sitä kohti lähdetään vain menemään tehdas tehtaalta, ja yksikkö yksiköltä rationalisoidaan toimintaa. Vasta myöhemmin voi sanoa, että lopullinen maali on tämä.

 

Yksi keskeinen tapahtuma oli vuonna 2008 toteutunut yritysjärjestely, jossa konserniin kuuluva M-real (nykyisin Metsä Board) myi päällystettyjen paperien liiketoimintaan kuuluneista tehtaistaan neljä eteläafrikkalaiselle Sappille.

 

Vuotta myöhemmin tehtiin toinen merkittävä järjestely. Siinä Metsäliiton ja Metsä-Botnian (nykyisin Metsä Fibre) osuudet Uruguayn sellutehtaasta siirtyivät UPM:lle, joka puolestaan luopui 30 prosentin omistuksestaan Metsä-Botniassa.

 

– Metsä Groupin henkilöstölle kuuluu iso kunnia. He ovat pysyneet lojaaleina ja nähneet välttämättömien, mutta vaikeidenkin muutosten tarpeen. Suurin osa avainhenkilöistä on pysynyt talossa.

 

Tarkka fokus kasvaville alueille

Jordanin mukaan Metsä Group keskittyy nyt pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun sekä sahatavaran ja vanerin kaltaisiin puutuotteisiin. Tavoitteena on varmistaa riittävä tuotantokapasiteetti ja osaaminen tuotealueilla, joiden kysynnän ennustetaan kasvavan myös jatkossa.

 

– Ilman sen kummempaa henkselien paukuttelua voi sanoa, että tähän markkinatilanteeseen tuotevalikoimamme sopii varsin hyvin.

 

Metsä Groupin ydintoimintoihin kuuluvat lisäksi puunhankinta ja metsäpalvelut. Konsernin emoyhtiöllä Metsäliitto Osuuskunnalla on 125 000 omistajajäsentä, joiden kasvattaman puun jatkojalostaminen on ollut metsäyhtiön tärkein tehtävä koko sen 80-vuotisen historian ajan.

 

– Hankimme toki puuta myös muilta metsänomistajilta Suomesta ja lähialueilta, mutta jäsenistöltä saatu perustehtävä on jatkossakin toimintamme ydin. Mitä tämän lisäksi tehdään, on kunakin aikana mietittävä erikseen.

Päämarkkinat edelleen Euroopassa

 

Vuonna 2012 Metsä Groupin liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa, ja työntekijöitä oli noin 11 500. Tuotantoa konsernilla on 9 maassa ja myyntiyhtiöitä 26 maassa. Lisäksi jälleenmyyjät ja agentit myyvät tuotteita eri puolilla maailmaa.

 

– Päämarkkinamme ovat Euroopassa. Sielläkin on vaikeasta tilanteesta huolimatta mahdollista kasvaa keskittymällä tuotteisiin, joiden kysyntä kasvaa. Näitä ovat esimerkiksi korkealaatuiset pakkausmateriaalit.

 

Metsä Boardilla on näillä markkinoilla jo ennestään vahva jalansija. Asiakaskuntaan kuuluu muun muassa maailman johtavia elintarvike-, lääke- ja kosmetiikka-alan yhtiöitä.

 

– Kilpailussa menestyminen edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä, usein yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarkoitus on tehdä tuotteita, jotka palvelevat entistä paremmin asiakkaiden tarkoitusperiä. Niihin kuuluvat esimerkiksi pakkausten keventäminen, painominaisuuksien parantaminen sekä hiili- ja vesijalanjäljen pienentäminen.

 

Sellu vetää Kaukoidässä

Myös sellua valmistava Metsä Fibre tavoittelee kasvua uusilta markkinoilta. Tähtäin on erityisesti Kaukoidässä.

Viime vuonna suuri japanilainen kauppahuone Itochu Corporation osti Metsä Fibrestä 24,9 prosentin osuuden. Jordanin mukaan järjestely avaa uusia mahdollisuuksia ja myyntikanavia Aasian kasvavilla markkinoilla.

 

– Lokaalisuus on tärkeää, samoin pitkäaikaiset ja henkilökohtaiset asiakassuhteet. Sellun myyntivaltteja ovat toimitusvarmuus ja laatu. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta tuotteemme sopii mahdollisimman hyvin heidän käyttötarkoituksiinsa ja prosesseihinsa.

 

Metsä Group vie Aasiaan myös pakkausmateriaaleja.

 

– Pehmopaperin markkinat ovat alueelliset. Keskitymme Pohjoismaihin sekä keskiseen ja itäiseen Keski-Eurooppaan. Kussakin maassa toimitaan kuluttajamarkkinoilla paikallisilla tuotemerkeillä.

 

Kasvava sääntely rassaa teollisuutta

Jordan korostaa, että yritysten tehtävänä on huolehtia oman toimintansa tehokkuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä. Poliittisten päätöksentekijöiden vastuulla on puolestaan taata tasavertaiset kilpailuolosuhteet keskeisiin kilpailijamaihin.

 

– Tehtaan omistaja ei voi muuta kuin hakea tehtaisiin lisää tuottavuutta, toimittaa tuotteet mahdollisimman fiksusti asiakkaille ja valmistaa tuotteita, joista saa järkevän hinnan. Sen sijaan kasvava kansallinen ja EU-tason sääntely tuo jatkuvasti lisää haasteita toimintaamme.

 

Hyvä esimerkki Jordanin mielestä on EU:n uusi rikkidirektiivi. Metsäteollisuus ry on arvioinut, että se nostaa suomalaisten metsäyhtiöiden kuljetuskuluja 200 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Jordan korostaa, että ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristöasioiden edistäminen ovat erittäin tärkeitä asioita. Suomalaisen teollisuuden kannalta ei ole kuitenkaan yhdentekevää, miten päästökauppaa tehdään, miten hiilivuotosektorit määritetään ja millaisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi asetetaan.

 

– Kaikilla näillä on iso hintalappu, eli päätösten seuraukset on mietittävä tarkasti. Suomen kauppa- ja vaihtotase ovat pitkälti perusteollisuuden varassa. Tämä täytyy pitää mielessä asioita pohdittaessa.

 

Uusia investointeja bioenergiaan

Kansallisista asioista Jordan nostaa esille rata- ja tieverkon kehittämisen, johon tarvittaisiin lisäpanostuksia. Teollisuudelle tärkeitä asioita ovat myös energiakysymykset.

 

– Meillä taitetaan turhaan peistä, tarvitaanko Suomeen lisäkapasiteettia sähköntuotantoon. Yksi pitkän aikavälin myönteinen tekijä teollisuudelle on ollut sähkön saatavuus. Se on antanut mahdollisuuden rakentaa tänne tuotantolaitoksia.

 

Jordanin mielestä on myös muistettava merkittävä riippuvuutemme sähkön tuotannosta sekä olemassa olevan ydinvoimakapasiteetin ikääntyminen.

 

– Siksi uusia ydinvoimaloita tarvitaan ehdottomasti.

 

Samaan aikaan Metsä Group investoi koko ajan omaan energiantuotantoon, etenkin bioenergiaan. Konsernin käyttämistä polttoaineista jo 80 prosenttia on puuperäisiä, minkä ansiosta fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vuosina 2009–2012 vähentyneet 27 prosenttia.

 

Uusimpiin investointeihin kuuluu puunkuoren kaasutuslaitos Joutsenon sellutehtaalla.

 

– Sen ansiosta tehdas on normaalikäytössä hiilidioksidineutraali. Vastaavanlainen kehitys on tavoitteena myös muilla sellutehtaillamme.

 

 

Artikkeli on alunperin ilmestynyt VIEW 2/2013 -asiakaslehdessä.

Teksti: Matti Remes
 

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä