Data- ja analytiikkapalvelut (D&A) | KPMG | FI

Data- ja analytiikkapalvelut

Data- ja analytiikkapalvelut (D&A)

Liiketoimintahyötyjä datan ja analytiikan avulla. Kasvua tehokkaammin, nopeammin ja riskittömämmin.

Liiketoimintahyötyjä D&A:n avulla. Kasvua tehokkaammin, nopeammin ja riskittömämmin.

Liiketoiminnassa tarvitaan luotettavaa dataa, jonka avulla hallitaan riskejä, tehostetaan toimintoja ja mahdollistetaan kannattava kasvu. Miten saada laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi?

Räjähdysmäisesti kasvaneen ja yhä monimuotoisemman datan myötä kiinnostus analytiikkaan on kasvanut.

Vaikka lähes kaikki yritykset tänä päivänä näkevät datan ja analytiikan strategisena mahdollisuutena, monet kokevat haasteelliseksi tunnistaa miten datan ja analytiikan avulla saavutetaan liiketoimintahyötyä tai kilpailuetua.

Mitä dataa pitäisi kerätä? Mitä kerätyllä datalla voisi tehdä? Voiko kerättyyn dataan luottaa?

 

Käänny puoleemme, kun organisaatiossasi pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä dataa voimme hyödyntää ja miten varmistamme datan laadun?
 • Kuinka hyvin tunnistamme analytiikan tuomat liiketoimintamahdollisuudet?
 • Miten kaupallistaa olemassa oleva tieto ja tuottaa uusia dataan ja analytiikkaan perustuvia liiketoimintamalleja?
 • Kuinka hyvin osaamisemme, prosessimme ja työkalumme palvelevat liiketoimintatarpeitamme?
 • Miten luoda analytiikan kehityspolku ja priorisoida dataan ja analytiikkaan liittyvät liiketoimintatarpeet?
 • Miten voin analytiikan avulla pienentää varastoon sidottua pääomaa ja samanaikaisesti parantaa tuotteiden saatavuutta?
 • Miten tunnistan paremmin kohderyhmäni, kohdennan viestintäni ja kasvatan myyntiäni?
 • Kuinka rakennan ja mahdollistan tiedolla johtamisen kulttuurin organisaatioissamme?

 

Miten autamme saavuttamaan kilpailuetua datan ja analytiikan avulla?

Palveluissamme pureudumme liiketoiminnan ydinkysymyksiin: miten analytiikan avulla voidaan tuottaa päätöksenteon tueksi luotettavaa tietoa, joka vähentää liiketoiminnan riskiä, auttaa tehostamaan toimintoja ja mahdollistaa kannattavan kasvun.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa

 • datan ja analytiikan arviointi
 • arvostus- ja varmennuspalvelut
 • analytiikan kyvykkyyden kehitys
 • strategia ja muutoksenhallinta.

Lisäksi autamme organisaatioita hyödyntämään dataansa tarjoamalla analyyttisiä ratkaisupalveluja eli mallinnus- ja analyysipalveluja, joiden avulla tuotamme analytiikkaan pohjautuvia tuloksia ja vastauksia asiakkaidemme liiketoimintakysymyksiin.

Liiketoimintaan liittyvä data ja sen analysointi on ollut KPMG:n tuottamien palveluiden ytimessä alusta alkaen; voidaankin sanoa että D&A on osa KPMG:n DNA:ta.

 

Kerromme mielellämme miten Data & Analytiikka voi palvella sinun liiketoimintatarpeitasi. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä