Compliance-kenttä muuttuu, onko yrityksesi varautunut? | KPMG | FI

Compliance-kenttä muuttuu, onko yrityksesi varautunut?

Compliance-kenttä muuttuu, onko yrityksesi varautunut?

Verotukseen liittyvä lainsäädäntö ja raportointisäännökset tuovat kansainvälisesti toimiville yrityksille lisätyötä.

Verotukseen liittyvä lainsäädäntö ja raportointisäännökset tuovat yrityksille lisätyötä.

Kasvava regulaatio on samalla taloudellinen riski ja maineriski: säännökset vaihtelevat maittain, ja veroviranomaiset toimivat aikaisempaa ennakoivammin lisätäkseen läpinäkyvyyttä ja estääkseen verotuksen virheitä. Oikeiden verojen maksaminen oikeaan aikaan ja laadukas, säännösten mukainen kirjanpito sekä eri maiden regulaatioympäristön tunteminen ovat edellytyksiä menestyksekkäälle liiketoiminnalle.

Moni yritys miettii parhaillaan, kannattaako heidän ulkoistaa compliance-toiminnot eli lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen osin tai kokonaan. Näihin velvoitteisiin kuuluvat esimerkiksi tilinpäätösten laadinta, yhteisöveroon liittyvien säännösten noudattaminen, ALV-ilmoitukset, siirtohinnoitteludokumentaatio ja palkanlaskenta. Pitäisikö compliance-toiminnot keskittää samalla tavoin kuin rahoitus ja kirjanpito on usein keskitetty? Mikä rooli digitalisaatiolla, datalla ja analytiikalla on yrityksen compliance-prosesseissa? Entä kuinka veroviranomaiset hyödyntävät teknologiaa toiminnassaan?

Johtavat vero-organisaatiot käyttävät dataa ja analytiikkaa muun muassa

  • erilaisten skenaarioiden mallintamiseksi BEPS:in ja muiden uusien verosäännösten vaikutusten osalta
  • käyttöpääoman optimoimiseksi ALV-datan analysoinnin ja kuukausittaisten maksujen ajoittamisen keinoin
  • ennusteiden luomiseksi hankintaketjuja koskevaa dataa analysoimalla
  • globaalin compliance-näkemyksen luomiseksi: kuinka päätökset yhdessä maassa voivat vaikuttaa konsernin muihin maihin ja toimintoihin
  • kaiken verotiedon automaattiseen analyysiin, jotta voidaan välttää tai ennaltaehkäistä verokoodeihin tai muut tietoihin liittyvät virheet

Oikealla ulkoistamisstrategialla yritys voi vähentää compliance-toiminnon kustannuksia, parantaa sen laatua ja hallita riskejä sekä varmistua siitä, että säännöksiä noudatetaan eri puolilla maailmaa. 

Ota yhteyttä