Eesti ekspordiuuring | KPMG | EE
close
Share with your friends

Eksportijad: Eesti konkurentsieelise taastamine nõuab pikaajalist tegevuskava

Eesti ekspordiuuring

Eesti odava tööjõu eelis Lääne-Euroopa ees on kadunud, nagu ka kvaliteedieelis Ida-Euroopa ees, kes on meile nüüdseks järele jõudnud, leiavad Eesti suurimad eksportöörid.

1000

Direktor, nõustamisteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

Eesti ekspordiuuring

KPMG Baltics ja Eesti Tööandjate Keskliidu värske Eesti ekspordiuuringu andmetel tajuvad suurimad eksportöörid eksportimise aasta-aastalt raskemaks muutumist. "Suurimad eksportöörid näevad vajadust selge arengustrateegia järele, et vältida aastakümneteks keskmise sissetuleku lõksu kinni jäämist," selgitas KPMG Balticsi nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on Eesti kohalikku ressurssi kasutav ja eksportiv tööstus majandusharu, mis lubab hoida suurema osa väärtusahelast ja tulust kodumaal ning vajab seetõttu nii riiklikku pikaajalist arendamist kui ka ettevõtjate endi senisest suuremaid pingutusi koostööks. „Uuringust ilmnevad Eesti suurimate eksportööride ettepanekud ja ideed, mis haakuvad mitmete teiste ühiskonnas toimuvate majanduspoliitiliste aruteludega. Siit tulenevad edaspidiseks mitmed pidepunktid diskussiooniks poliitikakujundajatega ja kindlasti ka Tööandjate konkreetsed ettepanekud.

“Ettevõtjate hinnangul on parim, mis riik teha saab, stabiilse ja soodsa ärikeskkonna loomine, kuid stabiilsust ei tohi segi ajada muudatuste puudumisega. "Ettevõtjad vajavad ärikeskkonna stabiilset arengut ettearvatavas suunas ja kokku lepitud põhimõtete järgi," selgitas Lindpere. "Muudatused ilma kaugeleulatuva vaateta, prognoosimatud muudatused õigus- ja maksusüsteemis on ettevõtjate jaoks lihtsalt ärikeskkonna rikkumine."

Suurimate eksportööride hinnangul peaks majanduskeskkond eeskätt soosima pikaajaliste traditsioonidega sektorite ning suurte, end tõestanud ettevõtete arengut, sest neil on võimekus luua töökohti ja jõukust. "Üks protsent ettevõtteist annab kaks kolmandikku Eesti maksutulust, top 7% maksavad juba 92% maksudest," selgitas uuringus osalenud ettevõtja, ehituskeemia tootja Krimelte juhatuse esimees Jaan Puusaag. "Ülejäänute toetamine lihtsalt toob liiga väga vähe tagasi ja on pigem loterii."

Ettevõtjad näevad uuringu andmetel vajadust tugeva IT-riigi kuvandi kõrval keskenduda ka IT ja traditsiooniliste tööstusharude lõimimisele. Ka peaks üheks strateegiliseks eesmärgiks võtma väärtusahelas kõrgemale, lõpptarbijale ligemale liikumise just meie lähinaabruse eksportturgudel. 

KPMG Baltics ning Eesti Tööandjate Keskliidu värske Eesti Ekspordiuuring 2016 hõlmas 40 süvaintervjuud suurimate eksportijate omanike ja tegevjuhtidega, haruliitude ja ülikoolide esindajatega.

Ekspordiuuring 2016 raportiga saad tutvuda siin

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm