Tublide töötajate puudus rõhub Euroopa perefirmasid | KPMG | EE
close
Share with your friends

Tublide töötajate puudus rõhub Euroopa perefirmasid

Tublide töötajate puudus rõhub Euroopa perefirmasid

Euroopa perefirmad on tuleviku suhtes optimistlikud, kuid muret tekitavad järjest suurenev konkurents ja heade töötajate puudus, näitab KPMG ja Euroopa pereettevõtjate organisatsiooni EFB uuring European Family Business Barometer.

1000

Lisainfo

Võta ühendust

Seotud teemad

Uuringus osalenud Euroopa riikide pereettevõtjatest vaatab ligi 72% järgmisele 12 kuule optimistlikult, mis võrreldes eelmise aastaga tähendab kolme protsendipunktilist langust. Siiski on pereettevõtete kindlustunne Euroopa riikides tänaseks ligi 20 protsendipunkti kõrgem kui see oli 2013. aastal.

Perefirmadele teevad kõige rohkem muret poliitiline ebakindlus (37%) ja võitlus heade talentide värbamise pärast (37%) ning sarnaselt eelmisele aastale tuntakse endiselt ka suurenenud konkurentsi (36%).

Võimalust oma äri kasvatamiseks nähakse paindlikumates tööturu reeglites (30%), madalamates tööjõumaksudes (29%) ja madalamas administratiivkoormuses (27%). 

Lähitulevikus soovivad perefirmad keskenduda kasumi ja käibe kasvatamisele (57% ja 34% vastanutest) ning kõige vähem oluliseks peetakse oma töötajate harimist ja koolitamist (13%). Strateegilistes plaanides mängivad olulist rolli investeeringud, mida kavandab ligi kolmveerand vastanutest.“

On hea meel näha, et vaatamata aeglasele majanduskasvule ja Brexitist tingitud Euroopa turu muutumisele, näevad uuringus osalenud perefirmad endiselt kasvutrendi. Kuigi tulevik tundub veidi segane ja ebakindel, keskendutakse enesekindlalt müügi suurendamisele ning uute turgude ja tööjõu leidmisele,” ütles KPMG Baltics OÜ partner Eero Kaup.

Küsitletud Euroopa perefirmadest tegutseb välismaal 76% ning 22% vastanutest kavatseb investeerida laienemisesse välismaal või -turgudel ning on näha, et välisturud kuuluvad järgmisel kahel aastal perefirmade prioriteetide hulka. Uuringust selgub, et tervelt 85% peab väljastpoolt perekonda võetud juhti firma edu nimel vajalikuks, kuid 87% vastanuist leidis, et kontroll peab jääma perekonda.

Statistikaameti andmetel annavad ka Eesti majanduses tooni väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE). Aastal 2015 moodustasid VKE-d (kuni 249 töötajaga firmad) 99,8% Eesti ettevõtetest ning 93,5% ettevõtetest oli töötajaid alla kümne. VKE-de seas on arvukalt perefirmasid ehk ettevõtteid, kus äritegevusega on seotud vähemalt kaks perekonnaliiget ning enamusosalus kuulub ühele perekonnale. Eestis tegutseb pereettevõtjaid ühendav organisatsioon Eesti Pereettevõtjate Liit.

Uuringuga saab tutvuda siin.  

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm