Tippjuhid on optimistlikud | KPMG | EE

Tippjuhid on optimistlikud, kuid muretsevad kliendilojaalsuse ja küberriskide pärast

Tippjuhid on optimistlikud

KPMG tehtud rahvusvahelisest uuringust selgub, et ettevõtete tegevjuhid usuvad üldise majanduskasvu jätkumisse, kuid järgmised kolm aastat on nende ärivaldkonna jaoks kriitilisemad kui eelnevad 50 aastat. Enim ollakse mures kliendilojaalsuse püsimise üle ning peamist arenemisvõimalust nähakse innovatsioonis.

1000

Lisainfo

Direktor, nõustamisteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

CEO Outlook 2016

Võrreldes KPMG mulluse uuringuga planeerib 12 protsendi võrra rohkem ehk kokku 40 protsenti juhtidest keskenduda ettevõtte tegevusmudeli muutmisele. „Selgelt on näha, et uued tulijad keeravad senised ärimudelid pea peale ja suudavad turgu raputada. Paraku ei pea uuringus osalenud tippjuhid oma ettevõtete IT-võimekust piisavaks, et sellega kaasa minna – vaid 30 protsendi arvates on nende ettevõtted andmehalduse ja –analüüsi vallas juhtival positsioonil,“ selgitas KPMG Baltics OÜ nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.

Tervelt 88 protsenti vastanutest tunneb suurt muret, kuidas ärimudelite muutumine ja IT võimekus mõjutavad kliendilojaalsust. Vastanutest 82 protsenti pole kindlad, kas nende tooted ja teenused on kolme aasta pärast klientidele olulised. 

Tegevjuhid mõistavad tehnoloogia arenguga sammu pidamise olulisust, kuid uuringust on siiski näha, et nende sõnad ja teod on vastuolus. ,,Kuigi innovatsiooni peetakse ettevõtete tähtsaimaks strateegiliseks prioriteediks, möönab vaid 23 protsenti tippjuhtidest, et see on nende isiklikus tegevuskavas kesksel kohal,” rääkis Lindpere. 

Küberriskid senisest tõsisemad

Tehnoloogia uuenduste ja kliendivajadustega kaasas käimise eesmärgil soovitakse edendada innovatsiooni ning planeeritakse investeerida küberturvalisusse. Samuti soovitakse kasvatada kolme aasta jooksul personali, suurendades andmeanalüütikute osakaalu.

Küberturvalisus on tehnoloogilise mahajäämuse ja kliendilojaalsuse kõrval oluline, kuid uus risk, millega puudub varasem kokkupuude. Kui aasta tagasi ei kvalifitseerunud küberrisk peamise viie hulka, siis tänavu hinnati see üheks suurimaks ohuks. Ligi kolmveerand tegevjuhtidest arvab, et nende organisatsioon ei ole küberriskidega toimetulekuks valmis.

Vaatamata täna valitsevale ebakindlusele, turgude muutumisele ja sotsiaalsetele teguritele on uuringus osalenud tegevjuhid nii üldise majanduse kui ka enda ettevõtte käekäigu osas üsna positiivsed. Tervelt 89 protsenti vastanutest usub, et nende ettevõtted jätkavad kasvu, 86 protsenti usub oma asukohariigi SKP tõusu ning 80 protsenti maailmamajanduse kasvu.

Iga-aastases uuringus osales 2016. aastal 1268 tegevjuhti 11 juhtivast majandussektorist ja 10 riigist üle maailma. Uuringuga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

© 2018 KPMG Baltics OÜ, Eesti osaühing ja Šveitsi ühinguga KPMG International Cooperative (”KPMG International") lepinguliselt seotud sõltumatute ettevõtjate võrgustiku liige. Kõik õigused kaitstud.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm