Digitaalsed kanalid suurendavad ettevõtte tulu | KPMG | EE

Digitaalsed kanalid suurendavad ettevõtte tulu

Digitaalsed kanalid suurendavad ettevõtte tulu

Ligi 20 protsenti Põhja-Ameerika ärijuhtidest prognoosib, et kolme aasta pärast teenib nende ettevõte poole või enam tulust digitaalsetest kanalitest. Praegu on selliseid ettevõtteid kõigest 8 protsenti, selgub KPMG ja Forbes Insighti uuringust „Crossing the Enterprise Digital Divide”.

1000

Lisainfo

Direktor, nõustamisteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

Digitaalsed kanalid

Tänapäeval on vaid viiendik ettevõtetest saavutanud nii kõrge digitaliseerituse taseme, et digitaliseerimine annab olulist lisaväärtust nende äritegevusele. Lähema kolme aastaga tõotab aga selliste ettevõtete arv enam kui kahekordistuda, kuna 44 protsendi uuringus osalenud juhtide arvates jõuab nende ettevõte peagi vajalikule digitaliseerituse tasemele.

Uuring keskendus sellistele digitaliseerimise peamistele valdkondadele nagu pilvandmetöötlus, mobiilsed teenused, andmeanalüütika, sotsiaalmeedia ja koostöörakendused. Enamik küsitluses osalenutest märkis, et nende ettevõte on digitaalsel teekonnal pigem „avastaja” või „juurutaja” kui „tipptegija”.

Kõige suurem vahe „tipptegijate” ja „avastajate” vahel on digitaalsete toodete väljatöötamises – digitooteid on välja töötanud 89 protsenti „tipptegijatest” ning vaid 20 protsenti „avastajatest”. Kõige väiksem erinevus on uute tulumudelite väljatöötamisel, kus digitaliseerimise alguses olevad ettevõtted jäävad liidritest maha umbes 30 protsendipunkti võrra. Seejuures ainult veerand uuringus osalenutest märkis, et nende ettevõtte digitaalsed jõupingutused on tihedalt seotud ettevõtte üldise turuhõivamise strateegiaga.

KPMG IT-nõustamisteenuste juhi Teet Raidma sõnul kasutab ka enamik Eesti ettevõtetest pilvetehnoloogia ja sotsiaalmeedia võimalusi aktiivselt, aga sageli toimub see pigem töötajate eraalgatuslikul initsiatiivil ning ettevõtte eeskirju eirates, mitte kavandatud digitaalse strateegiana. „Lõppkasutaja soovidega arvestava, äristrateegiast lähtuva digitaalse toote väljatöötamine eeldab tippjuhtkonna tasemel tehtud otsuseid ja on pikaajaline protsess, mille käigus tuleb valmis olla toote ümbertegemiseks ja mõnikord ka uuesti  otsast alustamiseks,” ütles Raidma. Mida täpsemalt suudab ettevõte prognoosida ja mõõta digitaliseerimisest saadavat tulu ja tehtud investeeringute tasuvust, seda kindlamalt eristutakse „avastajatest”. Uudse lahendusega turule tulijatel on hilisemate jäljendajate eest äriline eelis, kuid see võib kiiresti kaduda, kui tootearendusega ei tegeleta.  „Algatuseks on vaja, et ettevõttes tekiks kriitiline mass n-ö digitaalset DNA-d, mis otsib endale väljundit. Seejuures on äärmiselt oluline,  et IT-juht võtaks ettevõttes aktiivse, muudatustele orienteeritud visionääri rolli ega hakkaks innovatsiooni takistama,” rõhutas Raidma.

Digitaalsete strateegiate peamine kasu ilmneb 52 protsendi „tipptegijate” arvates kulude kokkuhoius, 49 protsenti leiab, et digistrateegiad suurendavad kasumit ning 41 protsendi arvates toovad digitaalsed strateegiad kaasa suurema klientide rahuolu.  

Uuringus osales rohkem kui 500 Ameerika Ühendriikide ja Kanada  ärijuhti.

Loe lähemalt siin.

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm