KPMG InfoKuller - november 2016 | KPMG | EE
close
Share with your friends

KPMG InfoKuller - november 2016

KPMG InfoKuller - november 2016

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Võta ühendust

Seotud teemad

KPMG Infokuller November 2016

Käibemaksukohustuslase piirmäär tõuseb alates 1. jaanuarist 2018

Käibemaksuseaduse muutmise seadusega tõstetakse alates 1. jaanuarist 2018 käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär 40 000 euroni kalendriaastas. Senine piirmäär on alates 1. aprillist 1995 olnud 16 000 eurot. Seaduse muudatusega vähendatakse selliste väiksemate ettevõtjate halduskoormust, kelle käive ei ületa piirmäära ning kes ei soovi end vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreerida.

Siseriikliku pöördmaksustamise erikord laieneb

Alates 1. jaanuarist 2017 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega laiendatakse siseriikliku pöördmaksustamise erikorda teatud metalltoodetele. Seaduse muudatuse põhjuseks on soov vähendada maksupettusi selles valdkonnas.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com

 

Kohtulahend: Kinnisasja ostu maksustamine dividendina 

Riigikohtu halduskolleegium tegi 26. oktoobril 2016 otsuse nr 3-3-1-28-16, mis puudutab tulumaksuseaduse (TuMS) § 50 lg 1 ja § 52 lg 2 p 1 kohaldamist kinnisasja soetamisel

Maksu- ja Tolliamet otsustas, et Horetracon OÜ ei saa korteriomandi soetamiselt ja sellega seotud kulutustelt (notaritasud, eksperdihinnang, mööbel, ehitustööd korteris) tasutud käibe-maksu sisendkäibemaksuna maha arvata ning vastavad kulutused kuuluvad tulumaksuga maksustamisele, sest tõlgendas ettevõtte poolt tehtud väljamakseid ainuosanikule makstud dividendidena. 

Riigikohus asus seisukohale, et kinnisasja ei soetatud äriühingu maksustatava käibe tarbeks, lugedes määravaks asjaolud, et äriühingul puudus tõsiselt võetav äriplaan ning korteri sisustus, interneti suhtluskeskkonnas kirjutatu ja korteri registreerimine elukohana viitavad eluruumina kasutamise kavatsusele. Seega nõustus Riigikohus Maksu- ja Tolliameti sisendkäibemaksu mahaarvamise kohta tehtud otsusega.

Dividendi käsitluse suhtes asus kolleegium siiski vastupidisele seisukohale, tuues välja, et äriühingule ainuosaniku poolt osaliselt ilma intressita antud laen ei tõenda, et korter oleks soetatud äriühingu ainuosanikule ning kinnisasja soetamise tulemusena ei ole vähenenud äriühingu vara ega suurenenud äriühingu osaniku vara. Ka kulutuse seotus ettevõtlusega TuMS-i tähenduses ei olene ainult sellest, kas soetatut kasutatakse maksustatava käibe tarbeks, sest äriühingu tegevus vastab ettevõtluse tunnustele ka siis, kui äriühing müüb kaupa või osutab teenust äriühingu osanikule. 

Riigikohtu otsusega on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm