Eestlased rahastavad meditsiini arukalt ja efektiivselt | KPMG | EE
close
Share with your friends

KPMG välisekspert: eestlased rahastavad meditsiini arukalt ja efektiivselt

Eestlased rahastavad meditsiini arukalt ja efektiivselt

Tulevikus hakkab arstile makstav tasu sõltuma sellest, kas määratud ravi oli õige või kas inimene suunati õige spetsialisti juurde, arvab KMPG tervisehoiuekspert Christopher Leiter.

1000

Seotud teemad

Christopher Leiter KPMG tervishoiuvaldkonna globaalne tegevjuht
  • Mis teeb Eesti tervishoiusüsteemi eriliseks?

Eesti tervishoiusüsteem on küllaltki ainulaadne ja väga efektiivne. Mis puutub e-tervisesse ja digitaalsetesse teenustesse, siis on seal ka palju suurepäraseid lahendusi. Eestis on e-tervise portaal olemas juba peaaegu kümme aastat. Teil kui patsientidel ja kodanikel on võimalik pääseda ligi oma terviseandmetele ja te saate oma tervishoidu puutuvat paremini kontrolli all hoida.Eriline ja hea on Eestis ka see, et haigekassa on tehnilises mõttes valitsusest lahus. Eestil on ka väga hea taristu tervishoiuteenuste osutamiseks ja tervishoiu rahastamiseks on leitud väga nutikas lahendus. Kui oleksin eestlane, siis tunneksin praeguse süsteemi üle suurt uhkust.

  • Eestis on eriarsti järjekorrad väga pikad. Samas maksab sotsiaalmaksu vaid neli inimest kümnest. Kas meie süsteem on jätkusuutlik või tuleks midagi muuta?

Eestis panustatakse tervishoidu kuus protsenti sisemajanduse kogutoodangust, samas kui Ameerika Ühendriikides on see suhtarv 18 protsenti ja Ühendkuningriigis kümme protsenti. Eestlased peaksid olema uhked selle üle, et neil on nii efektiivne süsteem.Veelgi tähtsam on Eestis dialoog kodanikega. Vaja on ühiskondlikku arutelu nii poliitikute endi kui ka otsustajate ja kodanike seas, et selgitada välja, kuidas tervishoidu parema juurdepääsu ja kvaliteedi tagamiseks raha juurde tuua. Võib-olla otsustate näiteks, et tuleb makse tõsta, võib-olla, et sotsiaalkindlustusse või haigekassasse tuleb raha juurde tuua. Lahendamist vajab ka arstide ja õdede puuduse probleem. Lõppude lõpuks on patsiendid tarbijad ja hea on kõik, mis annab neile tervise parandamisel rohkem valikuvõimalusi. Eesti on paljudest teistes riikides ees e-tervise portaali ja terviseandmetele juurdepääsu poolest, mis muudab tervishoiusüsteemi tõhusamaks.Teine oluline asi on omaosalus. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel läheb Eestis ligikaudu 21 protsenti inimestest eraarsti juurde, et saada parem juurdepääs tervishoiuteenusele. See tundub väga halva näitajana, kuid tegelikult ei ole see halb. Pigem näitab see, et inimesed tahaksid rohkem ja kiiresti arsti vastuvõtule saada. Heas tervishoiusüsteemis on osal elanikkonnast võimalik kasutada ka erameditsiini teenuseid.Mis puutub pikkadesse järjekordadesse, siis teised riigid, nagu näiteks Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Taani, on püüdnud seda probleemi lahendada e-teenustega, mis Eestil juba olemas on. Minu arvates on küsimus selles, kuidas saavutada veelgi suurem efektiivsus fantastiliste uuendustega, nagu e-tervis ja digitaalsed teenused.

  • Eesti haigekassa nõukogu on süüdistatud nõrkuses ja selle juhatust valede otsuste tegemises. Kuidas muuta haigekassa juhtimine paremaks ja tugevamaks?

Riikides, kus tervishoid ja ravikindlustus toimib kõige paremini, kaasatakse otsuste tegemisse ka arste ja patsiente. Kuna Eesti on veel noor riik, siis on arstide ja patsientide ühendused siin veel nõrgemad kui mujal. Soovitaksin kaasata nendesse juhtorganitesse rohkem arste. Kuid sellest on märkimisväärselt abi vaid siis, kui on olemas tugevad patsientide esindusorganisatsioonid ja arstide ühendused ning patsientide tarbijateadlikkus on suurem. 

  • Mis on solidaarse ja erameditsiinil põhineva tervishoiusüsteemi eelised ja puudused?

Kui mõelda riikidele, kus on solidaarne tervishoiusüsteem, mis tähendab, et kõigile kodanikele on tagatud juurdepääs tervishoiuteenustele, siis näiteks Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Hispaanias on kodanikele tervishoid tagatud sünnist surmani. Minu arvates on tegemist kultuurilise küsimusega: need inimesed peavad tervishoiuteenuste saamist oma õiguseks ja nende tagamist riigi kohustuseks. Mõlemal süsteemil on eeliseid ja puudusi. Eestis tuleb sel teemal korraldada ühiskondlik arutelu.Kogemus näitab aga, et solidaarne tervishoiusüsteem toob endaga kaasa majanduskasvu. See tähendab, et inimesed on tervemad, töövõimelisemad ja suutlikumad uuendusi läbi viima, ning see muudab tervet riiki.Mis puutub eraettevõtetesse solidaarses süsteemis, siis nemad jäävad sinna alati alles. Ühendkuningriigis, Hispaanias ja kogu Euroopas on süsteemis ka eraettevõtjaid. Tavaliselt kasutab neid teenuseid eliit, kes on võimeline nende eest maksma, ja nii jääb see ka tulevikus. Oluline on pakkuda patsientidele võimalust kasutada ka eraettevõtjate teenuseid, mis on täienduseks suurele riiklikule süsteemile.

  • Kas erameditsiinil põhinev süsteem on ka kallim kui solidaarne süsteem?

USA süsteemi on teiste riikide omaga keeruline võrrelda, sest see on väga erinev. Paljud inimesed ei tea, et USAs katab 53 protsenti tervishoiukulutustest tegelikult riik. Kuid selles süsteemis on palju raiskamist ja pettusi. Aastas raisatakse seal ebatõhususe ja pettuste tõttu 300 miljardit dollarit (ligikaudu 267 miljardit eurot).

  • Ühiskond jääb üha vanemaks. Kas ükski riik maailmas on sellega kaasnevaid probleeme seni edukalt lahendada suutnud?

See ei ole mitte üksnes tervishoiu, vaid tervisemajanduse küsimus. Sageli tõstetakse pensioniiga ning pensionitesse ja sotsiaalkindlustusse puutuv on samuti väga huvitav. Tekib põlvkondadevaheline lõhe.Maailma tervishoius toimuvad praegu mõned arengud. Esiteks on tervisesse puutuv üha rohkem patsientide kontrolli all ja teiseks on nad üha enam tarbija rollis. Samuti muudavad infotehnoloogilised lahendused seda, kuidas tervishoiu eest makstakse. Tänapäeval makstakse kogu maailmas suurema osa tervishoiu eest teenustasu mudeli järgi. See tähendab, et kui lähed arsti juurde, siis registreerib süsteem visiidi ja arstile makstakse selle eest, olenemata visiidi tulemustest.Tänapäeval liigume üha enam tulemuste eest maksmise poole. Kas oled pärast arsti juures käimist tervem? Kas arst kirjutas sulle välja õige ravimi? Kas arst saatis su õige spetsialisti juurde? Kuidas tulemusi mõõta, on äärmiselt huvitav küsimus.Kuna eraettevõtjad võivad olla võimelised pakkuma paremaid tulemusi, siis muutub eraettevõtjate ja avaliku sektori koostöö tähtsamaks.Vahel saab tervishoiu kulutusi vähendada ka tõhusa sotsiaalhoolekande abil, sest inimeste tervis sõltub suuresti nende sotsiaalmajanduslikust staatusest. Näiteks otsustas üks suur tervisekindlustust pakkuv ettevõte USAs New Yorgis Brooklyni piirkonnas anda 500 inimesele 500 dollarit (ligikaudu 445 eurot) maksva kliimaseadme. Tänu sellele sattus  kuuma suveilmaga vähem inimesi haiglasse. See on uuenduslik näide, kuidas kulude vähendamise ja tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmise küsimust võiks käsitleda laiemalt.

  • Kas inimesed peaksid oma tervise eest rohkem ise vastutama?

Kui inimene käib piisavalt sageli arsti juures, siis see tähendab, et ta hoolib oma tervisest, ja selle eest peaks teda premeerima. Parim, mida ma Eesti tervishoius näinud olen, on see, et teil on selleks võimalused olemas.Ühendriikides ja Kanadas on see tõstnud tervishoiuteenuste kvaliteeti ning andnud inimestele parema ja tervislikuma elu. Kui inimesel on näiteks diabeet, kuid ta ei käi piisavalt sageli arsti juures, siis võib tal süda seiskuda või juhtuda midagi muud, mis vajab kohest tegutsemist ja on kokkuvõttes kümme korda kallim kui regulaarselt arsti juures käimine, vajalikud uuringud ja ravi.

  • Kui palju võib abi olla digilahendustest? Kas näiteks e-konsultatsioon vähendab arstide tööd tõesti nii palju, kui räägitakse?

E-teenused võivad olla osa lahendusest, kuid need ei ole võluvits. Kui arst on näiteks patsiendi terviseandmeid juba näinud, siis ei pea ta selle info küsimiseks visiidi ajal aega kulutama. Samas on siiski põhiline patsiendi ja arsti suhtlus.E-lahendusi tuleb kasutusele võtta  targalt ja integreeritult, nii et arsti ja patsiendi isiklik suhe ära ei kaoks ja mõlemat premeeritaks paremate tulemuste ja kvaliteedi eest. Sel juhul on süsteemi kulutõhusus suurem.Eesti on teinud seda varakult ja efektiivselt. Viimasel paaril päeval Eesti valitsuse esindajatega vesteldes sain teada, et nüüd kavatsetakse välja tuua e-tervise uus versioon, mis peaks tooma süsteemi palju läbipaistvust ja andma patsientidele veelgi rohkem kontrolli oma terviseandmete ja tervisesse puutuvate otsuste üle. Uus e-tervise tehnoloogia, millega tullakse välja lähiaastatel, toob kaasa parema juurdepääsu tervishoiuteenustele ja nende parema kvaliteedi ning peaks süsteemi veelgi efektiivsemaks muutma.

  • Kas haiglate liitmine ja väiksemate haiglate sulgemine maapiirkondades oleks tark otsus?

Haiglad on kallid. See alati poliitiline küsimus on üles kerkinud paljudes riikides. Iga kord, kui plaanitakse mõni haigla sulgeda, tuleb kõigepealt vaadata, missugust kasu saavad sellest patsiendid kvaliteedi ja arstiabi kättesaadavuse seisukohalt.Inglismaa terviseameti direktor Simon Stevens on öelnud, et inimeste kodudes on miljonid haiglad. See tähendab, et peame muutma viisi, kuidas pakume tervishoiuteenuseid inimestele nende kodus, kus neil on kõige mugavam ja kus ravi on ka kõige tõhusam. Sellest saab tõenäoliselt järgmise 10–20 aasta jooksul üks suuremaid teemasid tervishoius: kuidas varem vaid haiglas antud arstiabi ei saa enam mitte suurtes haiglates, vaid kliinikutes ja oma kodus.

 

Christopher Leiter on tervishoiu ja bioteaduste valdkonna nõustaja ja 1,2 miljardi dollarilise aastakäibega tervishoiuvaldkonna globaalne tegevjuht 174 000 töötajaga rahvusvahelises konsultatsiooni- ja audiitorettevõttes KPMG. Peale selle juhib ta KPMGs tervisetehnoloogia valdkonna iduettevõtete nõustamist ja solidaarse tervishoiusüsteemi alast nõustamist. Varem on Leiter nõustanud maailma riikides paljusid valitsusi, avaliku sektori organisatsioone, sihtasutusi jt.

 

Allikas: Postimees, reporter: Heilika Leinus, foto: Jaanus Lensment

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm