KPMG meeskonnaga on liitunud Juta Saarevet | KPMG | EE
close
Share with your friends

KPMG ärinõustajate meeskonnaga on liitunud Juta Saarevet

KPMG meeskonnaga on liitunud Juta Saarevet

KPMG ärinõustajate meeskonnaga on liitunud Juta Saarevet, kes juhib alates augustist KPMG avaliku sektori teenusliini.

1000

Seotud teemad

Team

Alates augustist juhib KPMG avaliku sektori teenusliini Juta Saarevet.

Juta on hariduselt jurist, lisaks Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale on Juta lõpetanud ka Tallinna Ülikooli magistriõppe organisatsioonikäitumises ning õppinud TÜ Euroopa Kolledžis ja ajalugu Tartu Ülikoolis.

Kõneldes oma tööst enne KPMG-ga liitumist ning rollist KPMG avaliku sektori teenuste juhina peab Juta kõige olulisemaks Eesti riigi arengut.

Töötanud olen valdavalt riigile, sotsiaalministeeriumis õigusnõunikuna ja hiljem õigusala juhina. Õigusnõunikuna kirjutasin määrusi ja seadusi tervise ning sotsiaal- ja töövaldkonnas. Olen koostanud struktuurifondide rahajagamise reegleid ning tegelenud e-tervise, töölepingu, ravikindlustuse, töötuskindlustuse, tööturu, ravimiregulatsiooni, sotsiaalteenuste ja muude valdkondadega seonduvate teemadega. Olin n-ö kättpidi juures sotsiaalõiguse kodifitseerimisel, osalesin projektis justiitsministeeriumi eksperdina. Õigusala juhina vastutasin kogu sotsiaalministeeriumi õigusruumi eest (toetasin oma osakonna õigusnõunikke, vajaduse korral kirjutasin ise norme). Seega on üsna tõenäoline, et ma oskan midagi öelda kõigi sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluvate normide (ka nende tausta) kohta. Õigusosakonna juhina oli minu vastutusalas ka riigihangete ja lepingute õiguslik nõustamine. 

Vahetult enne KPMG-sse tööle asumist olin sotsiaalkindlustusameti peadirektor. Juhtisin umbes 600 töötajaga organisatsiooni – üle 20 erineva teenusliini, eelarve 2 miljardit. Tegime organisatsioonis n-ö totaalse muutumise. Leppisime kokku organisatsiooni väärtusbaasi, missiooni ja visiooni ning hakkasime nende alusel käituma. Ütlesime, et oleme kliendi organisatsioon, mistõttu on klient oluline. Hakkasime soovitusindeksiga kliendi rahulolu mõõtma, tulemused seadsime otseselt seosesse ka palgasüsteemiga. Oli tore näha, kuidas klientide rahulolu kasvas ja saavutasime taseme, mille üle sai võrdluses teiste organisatsioonidega uhkust tunda. Organisatsiooni juhtisime tasakaalustatuse põhimõttel: klient on oluline ja oma töötaja on oluline. Vaid motiveeritud töötaja panustab ja tulemuseks on rõõmus klient. Muu hulgas kaardistasime ja disainisime uued tööprotsessid, mõõtsime tööaja, vaatasime üle kinnisvarakasutuse ning kokkuvõttes leidsime palju kokkuhoiukohti. Kogu „leitud raha“ läks palgatõusudesse. Samaaegselt ehitasime uut infosüsteemi (see töö oli minu lahkumise ajal veel pooleli). Ühesõnaga, mul on suhteliselt suure organisatsiooni täieliku ümberkujundamise kogemus.

Lisaks olen olnud jurist advokaadibüroos ja lugenud loenguid sisekaitseakadeemias.

Minu kirg on teenuste disain, mulle meeldib tegeleda suurte ja keerukate projektidega. Armastan innovatsiooni! Ma ei ütle kunagi, et see ei ole võimalik. Mida hullumeelsem on idee, seda rohkem see mulle meeldib. Praegustest Eesti riigi algatustest on üks ägedamaid e-residentsus, millele algusest saati olen kaasa elanud. Heaks riikidevahelise koostöö näiteks on Soomes kasutusele võetud x-tee tehnoloogia eksport. See, et kaks riiki kasutavad sama süsteemi, pakub hulgaliselt innovaatilisi lahendusi avalike teenuste osutamisel, aga võiks luua võimalusi ka erasektorile. Elan kaasa ka e-tervise lahendustele, mille tekkeks vajaliku õigusruumi loomisel õigusloojana ka ise osalesin ja mille edasise käekäiguga olen kokku puutunud kõigis oma ametites. 

Eesti riigi hea käekäik on mulle alati korda läinud – läks eile, läheb täna ja läheb ka homme. Oma senistel ametipostidel olen alati kaasa rääkinud riigi arengus laiemalt kui vaid oma organisatsiooni piires. Ka KPMG avaliku sektori teenusliini juhina pean ennast riigi arengule kaasaaitajaks. Igal riigil on mõnikord vaja asjatundjatelt nõu küsida. Headest konsultantidest on riigile palju abi ja ma tahan teha nii, et KPMG oleks Eesti riigile tõeliseks toeks ja heaks partneriks, kes pakub parima kvaliteediga sisukat konsultatsiooni.“

 

KPMG avaliku sektori teenused

Eesti riik on endale lähiaastateks seadnud suured eesmärgid. Kokku on lepitud, et riigihaldus on ja jääb klientide jaoks vähemalt sama heale tasemele kui praegu, pigem muutub senisest veelgi kvaliteetsemaks. Samas on paika pandud, et avalike teenuste osutamisega seonduvate n-ö riigipalgaliste inimeste hulk pidevalt väheneb. Riik viib läbi haldusreformi.Et suuta kõike kokkulepitut ellu rakendada, on vaja analüüsida praegust töökorraldust ning vajaduse korral see ümber disainida nii organisatsioonide sees ja vahel kui ka organisatsioonide üleselt. Kuna avalik sektor on ennast juba aastaid reforminud ja analüüsinud, ei ole efektiivistamise ja parendamise kohad enam nii hõlpsalt leitavad – lihtsad leiud on juba tehtud ja töökorraldus nende arvelt muudetud. Siin ongi vaja hea konsultandi abi.

KPMG pakub avalikule sektorile tuge suurte reformide edukaks elluviimiseks.

  • Meie nõustajad ühendavad erasektori parimad kogemused KPMG globaalse võrgustiku spetsialistide teadmistega ja pakuvad välja lahendusi ambitsioonikate muudatuste tarbeks.
  • Me näitame, kuidas teised organisatsioonid (ka erasektoris) ja riigid on keerukate valdkondadega toime tulnud. 
  • Aitame näha asju teise nurga alt ning langetada raskeid otsuseid ja leida tulemuslikke lahendusi.

Teeme koostööd riigi ja kohaliku tasandi valitsusasutuste, tervishoiu, hariduse, elamuehituse, riigikaitse, politsei ja taristu organisatsioonide, samuti erasektori ettevõtete ja heategevusorganisatsioonidega. Me teame, kuidas saavutada sünergiat eri sektorite vahel, ning aitame klientidel seeläbi edukamalt tegutseda.

 

Lisainfo:

Juta Saarevet

avaliku sektori nõustamisteenuste juht

tel 667 6819

jsaarevet@kpmg.com

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm