Infokuller - september 2016 | KPMG | EE
close
Share with your friends

KPMG InfoKuller - september 2016

KPMG InfoKuller - september 2016

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Lisainfo

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

KPMG InfoKuller - september 2016

Leeveneb töötajale antud optsioonide maksustamine

Valitsuskabinet otsustas leevendada osalusoptsiooni maksustamist ettevõtte müügi korral. 

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei loeta optsioonide realiseerimist erisoodustuseks, kui töötaja on hoidnud optsioone vähemalt kolm aastat ning optsiooni alusvaraks on osalus tööandja või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus.

Valitsuskabineti otsuse kohaselt ei loeta tulevikus vähemalt kolm aastat hoitavate optsioonide puhul optsiooni hoidmise ajale vastava osa ennetähtaegset realiseerimist erisoodustuseks kahel juhul:

  • töötajate optsioonide realiseerimine olukorras, kus investor omandab täisosaluse töötajale optsiooni andnud ettevõttes ning töötajal võimaldatakse realiseerida selleks hetkeks välja teenitud optsioonid;
  • olukorras, kus optsioone omav töötaja saab raske vigastuse või sureb.

Lisaks plaanitakse sisse viia ka tulumaksuseaduse täiendus, millega võimaldatakse muuta optsiooni alusvara ilma kolmeaastase hoidmisperioodi katkemiseta (olukorras, kus algselt antud optsioonilepingus määratud alusvara vahetatakse ettevõtte ostnud investori aktsiate vastu).

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin erosin@kpmg.com


Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Juuli lõpus algatati käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kavandatakse tõsta käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäära ja täiendada kaupade nimekirja, millele rakendatakse käibemaksuarvestuses erikorda – pöördmaksustamist.

Pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade täiendatud nimekiri on planeeritud jõustada 2017. aasta 1. jaanuaril ning käibemaksukohustuslasena registreerimise uus piirmäär 2018. aasta 1. jaanuarist.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäära kavandatakse tõsta 16 000 eurolt 40 000 euroni. Meetme eesmärk on suurendada ettevõtjate hulka, kes ei pea end registreerima käibemaksukohustuslasena.

Vabatahtlikult käibemaksukohustuslasena registreerimise korda ei muudeta.

Pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade nimekirja lisatakse teatud metallitooted, mida kasutatakse peamiselt ehitusteenuse osutamisel ja masinatööstuses, näiteks ehitusarmatuur, lehtmetall nii kerades kui ka lehtedena, vee ja gaasitorud, nelikanttorud, talad. Muudatuse eesmärk on tagada ettevõtjatele võrdne konkurents metallisektoris ja vähendada maksupettusi.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com

 

Käibemaksu tagastustaotluste esitamise tähtaeg on 30. september

30. septembrini saavad välisriigi isikud, kes ei ole Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud, esitada taotlusi Eestis tasutud käibemaksu tagastamiseks. Nimetatud kuupäev kehtib nii teise liikmesriigi kui ka ühendusevälise riigi isikule. 

Sama kuupäevani on Eesti ettevõtjatel võimalus esitada taotlus teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamiseks (mõnes riigis on tähtaeg varasem).

Käibemaksu tagastustaotlus esitatakse elektrooniliselt. Taotluse esitaja vaatepunktist toimib süsteem kõigi liikmesriikide puhul sarnaselt, taotlus sisestatakse e-maksuameti kaudu rubriigis EL Tagastustaotlused. Käibemaksu tagastustaotlus ühendusevälisesse riiki esitatakse vastaval vormil otse tagastava riigi maksuhaldurile. Vastastikuse tagastamise printsiibi alusel toimub käibemaksu tagastamine Norrast, Islandist, Israelist ja Šveitsist.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com

© 2018 KPMG Baltics OÜ, Eesti osaühing ja Šveitsi ühinguga KPMG International Cooperative (”KPMG International") lepinguliselt seotud sõltumatute ettevõtjate võrgustiku liige. Kõik õigused kaitstud.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm