Konsolideerimiskohustuse rakendamine | KPMG | EE

Konsolideerimiskohustuse rakendamine

Konsolideerimiskohustuse rakendamine

Ülevaade konsolideerimiskohustuse rakendamisest ja sellest vabastamisest äriseadustiku 1. jaanuaril 2016 jõustunud muudatuse valguses.

1000

Autor

Partner, audititeenuste juht, vandeaudiitor

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

Konsolideerimiskohustus

1. jaanuaril 2016 jõustus äriseadustiku muudatus, mille kohaselt peavad raamatupidamise seaduse (RPS) § 29 lõike 5 või 6 alusel konsolideerimiskohustuse vabastust rakendavad ühingud (st konsolideerimine toimub EL-is paiknevas grupis ülalpool) esitama äriregistrile kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu konsolideeritud aruannet koostava emaettevõtja majandusaasta aastaaruande. Rakendussätete kohaselt tuleb aruanne esitada 1. jaanuaril 2016 või hiljem algavate majandusaastate kohta.

Uue reegli rakendamise arutelu käigus ilmnes, et RPS-e § 29 lõike 5 ja 6 tõlgendatakse Eestis väga erinevalt. Seejuures on laialt levinud Raamatupidamise Toimkonna poolt heakskiidetud tõlgendus, mille kohaselt aruande koostamine konsolideerimisgrupi mistahes kõrgemal tasemel vabastab konsolideerimise kohustusest allpool. Sellist tõlgendust toetab asjaolu, et konsolideerimiskohustust reguleeriva EL-i direktiivi kohaselt on selline vabastamine lubatud.

Samas viitab RPS-e § 29 lõigete 5 ja 6 sõnastus sellele, et seadusandja on siiski silmas pidanud kitsamat konsolideerimiskohustusest vabastamist. RPS-i sõnastuse kohaselt vabastab konsolideerimise kohustusest vaid see, kui konsolideeritud aastaaruande koostab ühing, kellele kuuluvad vabastust rakendava ühingu aktsiad või osad.

Viimane tõlgendus tuleb kindlasti paljudele Eesti ettevõtjatele üllatusena ja tekitab küsimuse, kas seni RPS-e § 29 lõikeid 5 ja 6 rakendanud Eesti ühingud on toiminud õigesti. Konsolideeritud aruandeid ei pruugi ju koostada Eesti ühingu otsene emaettevõte. Siit tõusetuvad omakorda küsimused, kas edaspidi peaks suur hulk seni konsolideerimisest hoidunud ühinguid konsolideerimist alustama ning mis saab varasematest aruannetest.

KPMG-le teadaolevalt on rahandusministeerium otsustanud kirjeldatud vastuolulise olukorra lahendada nii, et ühingute halduskoormus ei suureneks. RPS-e § 29 lõikeid 5 ja 6 plaanitakse muuta selliselt, et Eesti äriühingu vabastaks konsolideerimiskohustusest ka konsolideerimisgrupis kõrgematel tasemetel läbi viidav konsolideerimine.

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm