Maksuameti superandmebaas nõuab superturvalisust | KPMG | EE

Maksuameti superandmebaas nõuab superturvalisust

Maksuameti superandmebaas nõuab superturvalisust

Maksuameti uus visioon on maksudeklaratsioonide kaotamine aastaks 2020. Eesmärk on õilis ja moodsas infoühiskonnas igati teostatav. Küsimus on selles, kas suure eesmärgi poole kihutades ka maksumaksjate põhiseadusest tulenevad õigused püsima jäävad.

1000

Autor

Partner, audititeenuste juht, vandeaudiitor

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

Maksuameti superandmebaas

Juba 2014. aasta novembris rakendus käibemaksudeklaratsiooni vormi lisa KMD INF, mille tutvustamise järel kurdeti maksuameti soovi üle luua superandmebaas. Eelmisel aastal tõusis rambivalgusesse OÜ-tamise teema ning tänavu lisandus maksuameti visioon suunduda laiema automaatse andmekogumise poole. Seeläbi jõutaks olukorrani, kus maksumaksjal polegi põhjust deklaratsioone esitada – kõik maksustamist puudutavad andmed kogutakse kokku automaatselt.

Selleks, et isikuid saaks maksustada täpselt ja eksimatult, peab nende tegemiste kohta olema väga palju infot. Täpsemalt, peab olema  täpne info kõigi maksustamise seisukohast oluliste tehingute kohta. Selline teabekogum oleks muljetavaldav andmebaas ja maksuametil tekiks otseühendus firma raamatupidamisega. Nii nagu KMD INF-igi puhul võimaldaks selline superandmebaas võrrelda erinevate maksumaksjate omavahelisi tehinguid ja täpsustada nendevahelisi suhteid.

Valitsus valmistab praegu riigikogu jaoks ette firmaautode maksustamise ja sõidupäevikute kaotamise eelnõud. Juhul kui säilib erisoodustusmaksu arvutamise vajadus, siis võib utreerides väita, et infotehnoloogilised
lahendused aitavad tulevikus näiteks ka selle töö automatiseerida. Täiendades liikluskaamerate ja politseiautodesse paigaldatud kaamerate tarkvara ning integreerides andmed ettevõtjate ja nende klientide asukohtade kohta, võib edaspidi kõigi erasõitude kohta saata maksumaksjale arved automaatselt  ning sõidupäevikud unustada.

Superandmebaasidega käivad aga kaasas probleemid. Lisaks vajalikule ja kasulikule informatsioonile on neist võimalik ammutada teavet, mis ei haaku andmebaasi loomise eesmärgiga ja võib maksumaksjaid kahjustada. Nii on juba praegu KMD INF-i abil kogutud info baasil võimalik välja selgitada käibemaksukohuslastest ettevõtjate omavahelised suhted, saada üsna täpse pildi firma ärimudelist, teha oletusi ettevõtja poolt kasutatavate infosüsteemide ja turvalahenduste kohta jne.

Väiksemate ettevõtete tehingute analüüs võib väga lihtsalt viia juhatuse ja omanike delikaatsete isikuandmete avaldamiseni. Samuti sisaldab juba tänane andmebaas piisavalt infot, et joonistada välja paljude firmajuhtide käitumismustrid – alates sellest, kust ostetakse auto, lõpetades sellega, millises hotellis ööbitakse. Juhul kui rakendataks eelpool kirjeldatud utopistlikku firmasõidukite automatiseeritud maksustamise süsteemi, tekiks võimalus saada hea ülevaade kõigi firmaautosid kasutavate töötajate käikudest ja tegemistest ning suurest osast nende eraelust.

Kuigi Eestis ei tegeleta tööstusspionaažiga sellisel tasemel, mida võib kohata suuremates riikides, on ilmne, et tundlik äriinformatsioon on väga väärtuslik. Võime vaid spekuleerida, millist teavet võiks ebaaus turuosaline soovida hankida oma konkurendi kohta. Samuti ei ole vaja palju fantaasiat, et välja mõelda, mida mittesõbralik välisriik tahaks teada Eesti infrastruktuuriettevõtete ostude ja tehingupartnerite kohta. Varem või hiljem taipab mõni ebaaus mängija, millise konkurentsieelise või trumbi ta maksuameti andmebaasi kaudu endale hankida saaks. Kui lihtne või keeruline oleks sellist teabeammutamise operatsiooni ellu viia?

Täna ei tea maksumaksja kahjuks, kuidas tagatakse tema kohta kogutava info puutumatus ja õiguspärane kasutamine. Andmekaitse inspektsiooni juhi Viljar Peepu tsiteerides: „Iga sõiduk vajab nii gaasi kui pidurit. Isikuandmete
kaitse toimib ühiskonnas vajaliku pidurina. Kui ametnikud, ärimehed, meedikud või politseinikud võiksid meie isikuandmeid ilma igasuguste piiranguteta kasutada, ohustaks see meie õigust eraelule, murendaks demokraatlikku õigusriiki ja pidurdaks digimajanduse arengut.“ Samas pole me kindlad, kas täna pidurid töötavad.

Maksu- ja tolliameti potentsiaalse superandmebaasi näol on tegemist piiramatuid teabe ammutamise võimalusi pakkuva firma- ja isikuandmete massiiviga, mis vajab äärmiselt kõrgel tasemel kaitset. Kui maksuamet jätkab maksude tasumise automatiseerimist ja andmete aina laiemat kogumist, siis tuleks astuda ka jõulisi samme selle tegevuse läbipaistvuse suurendamise suunas ning selgitada maksumaksjatele, kuidas nende kohta kogutud andmeid kaitsta plaanitakse. Maksumaksjatena jääme lisaks lennukatele mõtetele ootama ka maalähedasi samme andmeturvalisuse tagamise suunas.

Artikkel ilmus Äripäevas 24. märtsil 2016

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm