KPMG aastakonverents 2017 | KPMG | EE
close
Share with your friends

KPMG aastakonverents 2017

Aasta tähtsaim konverents tegevjuhile ja finantsistile, igale äri- ja majandushuvilisele!

16 Märts 2017, 9:00AM - 5:00PM, EET

Aastakonverentsi teemad

KPMG aastakonverents 2017 peateemaks on majanduse tulevik ja muutused. Kõnnime samm eespool ja näitame suunda muutustes orienteerumiseks. Aastakonverents toob kokku kogenud eksperdid, aktuaalsed teemad ja väärtuslikud nõuanded igale ettevõtluses osalejale.

Konverentsil anname vastused küsimustele:

  • Millised on muutuva majanduskeskkonna mõjud ärikeskkonnale ja ettevõtlusele?
  • Mida uut toob kaasa seni nähtuist suurim ühinguõiguse reform?
  • Kuidas muutuvad müügitulu arvestuspõhimõtted?
  • Mida peab teadma andmekaitsereformist?
  • Milline on uus maksupoliitika ning maksu- ja tolliameti fookussuunad?
  • Kuidas mõjutavad ettevõtlust negatiivsed intressid?

 

Aastakonverentsi laval on nimekad külalislektorid

Sven Sester on EV rahandusminister alates aprillist 2015. Ta on lõpetanud TTÜ  majandusteaduskonna infotehnoloogia alal. Sven Sester on kuulunud Riigikogu X, XI ja XII koosseisu, olles rahanduskomisjoni esimees ja aseesimees ning majanduskomisjoni aseesimees ja liige. 

Dmitri Jegorov on Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler alates aastast 2014. Kogemust maksuvaldkonnas on ta kogunud aastast 2001, esmalt finantsnõustajana KPMG-s, hiljem Maksu- ja Tolliameti asedirektorina.

Rivo Reitmann on Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes. Ta on töötanud MTA-s üle 15 aasta. Suur osa tema tööst on olnud ameti teenuste arendamine. Viimased viis aastat on Rivo juhtinud MTA teenindusosakonda. Oktoobris 2016 asus ta tööle peadirektori asetäitjana ning alates jaanuarist 2017 täidab ta peadirektori ülesandeid. Rivo lõpetas 2001. aastal Tallinna Majanduskooli maksunduse eriala ja 2015. aastal Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise eriala. 

Roman Zahharov on Skinest Raili juhatuse liige. Tal on majandusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist ning Roman on omandanud rahvusvahelist õpingukogemust Inglismaal, Prantsusmaal ja Taanis. Oma karjääri alustas Roman KPMG-s audiitorina. Sellele järgnes töötamine finantsjuhina E-Betoonelemendis, kust liikus Consolis Venemaa esinduse tegevjuhiks. 2014. aastast kuulub ta Skinest Rail juhatusse.

Tõnu Vanajuur on Danske Bank Eesti ettevõtete panganduse divisjoni direktor ja üks panga kõneisikutest. Tõnul on enam kui 20-aastane kogemus finantsturgude valdkonnas. Ta on kogenud investeerija ning oli Tallinna börsi tekkides üks tollane börsikangelane. Tõnu börsimaaklerikarjäär lõppes 2000. aastal, mille järel algas privaatpankuri elu. Aastatel 2002-2003 osales ta töötukassa loomisel. Alates 2003. aastast on ta töötanud erinevatel juhtivatel positsioonidel panganduse valdkonnas. 

Ülo Kaasik on Eesti Panga asepresident. Ta vastutab peamiselt rahapoliitiliste otsuste ettevalmistamise ja majandusuuringute eest. Olles töötanud alates 1999. aastast Eesti Pangas erinevatel ametikohtadel ning lisaks täitnud aastatel 2003–2005 Eesti peaministri majandusnõuniku rolli, on Ülo silmapaistev makromajanduse ekspert. 

Heidi Kakko on EstBAN-i juht ning tegev ka EstVCA-s. Heidi on ulatusliku riskikapitaliinvesteeringute pagasiga, finantsringkondades väga hinnatud ekspert, kellel on kogemus nii investeeringute tegemise kui ettevõtete aredamise ja juhtimise vallas. Ta on aidanud oluliselt kaasa Eesti idufirmade ja riskikapitalituru arendamisele. Aastatel 2008–2013 juhtis Heidi Arengufondi investeerimistegevust.

Andres Allikmäe on Harju Elektri juhatuse esimees. Ta on töötanud Harju Elektris üle 30 aasta, viimased 17 aastat ettevõtte juhatajana. Samuti osaleb ta selliste äriühingute juhtorganites nagu AS Harju Elekter Teletehnika, AS Harju Elekter Elektrotehnika, Rifas UAB, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Harju Elekter AB, Satmatic Oy ja Finnkumu Oy. 2007. aastal pälvis Andres Keila linna teenetemärgi, 2011. aastal TTÜ Aasta Vilistlase tunnustuse. 

 

Konverentsile registreerimine

Palun täida osavõtuankeet siin

Kontaktandmed

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm

Päevakord

KPMG aastakonverents 2017

"Eesastumine"

8.30-9.00 Registreerimine ja hommikukohv

9.00-9.30 Avasõnad – Sven Sester 

9.30-10.15 Veerandsada aastat majandusarengust KPMG pilgu läbi – Andris Jegers, Joel Zernask

KPMG partnerid Andris Jegers ja Joel Zernask annavad ülevaate KPMG 25 tegutsemisaasta jooksul toimunud majanduskeskkonna arengust Eestis ning väljavaadetest tulevikule. Millised on õppetunnid? Mida kogetust saame rakendada tulevikus? Kuidas luua väärtust pidevalt muutuvas ärikeskkonnas?

10.15-10.40 Kohvipaus

10.40-11.05 Eesti ühinguõiguse reform – Indrek Alliksaar

Eestis kehtiva ühinguõiguse selgrooks on 1995. aastal jõustunud äriseadustik. Ligi 20 aasta jooksul on äriseadustikku mõningal määral täiendatud ja värskendatud, kuid on ilmne, et tulenevalt kiirelt muutuvast keskkonnast vajame laiemat ühinguõiguse reformi. Üheaegselt tuleb leida lahendused nii tänastes kohtuvaidlustes peegelduvatele probleemidele, kui ka ennetada kitsaskohti, mida võivad põhjustada uudsed tehnoloogilised lahendused ja kontseptsioonid, näiteks e-residentsus. Tõenäoliselt sünnib ühinguõiguse reformi käigus uus äriseadustik ja jõustuvad ühinguõiguse muudatused, mis on viimase 20 aasta suurimad. Konverentsil annab Indrek Alliksaar ülevaate Eesti ühinguõiguse reformi senisest käigust, praegusest seisust ja arengusuundades.

11.05-11.25 Muudatused müügitulu kajastamise põhimõtetes – Siim Kannistu

Uue raamatupidamisstandardi IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“ tulekuga muutuvad oluliselt müügitulu arvestuspõhimõtted. Konverentsil saab kiire ülevaate olulistest muudatustest ja soovitused IFRS 15 tuleku ettevalmistumiseks.

11.25-12.05 Mida peab teadma andmekaitsereformist – Sirli-Kristi Käpa, Teet Raidma

2016. aastal kiitis Euroopa Parlament lõplikult heaks nn andmekaitse reformi paketi. Selle peamiseks eesmärgiks on anda kodanikele nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetiteenuste ajastul parem kontroll oma andmete kasutamise üle. Andmekaitse reform toob endaga kaasa täiesti uued kohustused isikuandmete töötlejatele, st kõikidele ettevõtjatele, kes väiksemal või suuremal määral koguvad, hoiavad, kasutavad või muul viisil töötlevad füüsiliste isikute kohta käivad andmed. Praegu kestab andmekaitse reformi osas üleminekuperiood. Täielikul määral tuleb aga uusi nõudeid täitma hakata mais 2018. Sirli-Kristi Käpa ja Teet Raidma annavad konverentsil ülevaate andmekaitsereformiga kaasnevatest muudatustest ning pakuvad välja tegevuskava uute nõuete täitmiseks.

12.05-13.05 Lõuna

13.05-13.45 Maksupoliitika tulevik – Dmitri Jegorov

Maksumaastik on olulises muutumises. Lisaks uue valitsuse muutunud maksupoliitikale mõjutavad Eesti maksumaastikul toimuvat OECD ja Euroopa Komisjoni algatused. Ülevaate Eesti maksuplaanidest ning Eesti ettevõtjaid mõjutavatest olulisematest maksumuudatustest annab rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

13.45-14.45 Maksuameti fookussuunad – Rivo Reitmann

14.45-15.15 Kohvipaus

15.15-16.00 Muutuv maksu- ja ärimaastik ettevõtja pilgu läbi – Roman Zahharov

16.00-17.00 Paneeldiskussioon: Negatiivsete intresside mõju – Tõnu Vanajuur, Ülo Kaasik, Heidi Kakko, Andres Allikmäe, modereerib Viljar Alnek. 

 

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

Lektorid Teejuht

KPMG aastakonverents 2017

"Eesastumine"

Toimumisaeg ja -koht 

Neljapäev, 16. märts 2017 kell 8.30-17.00

Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn

Osalemistingimused

Täishind 179 € + km

Samast ettevõttest kahele või enamale osalejale soodushind 159 € + km 

Hind sisaldab konverentsi, materjale, kohvipause, lõunasööki.

Loobumisest palume teatada kirjalikult konverents@kpmg.ee. Kuni 6. märtsini teatatud loobumise korral tagastame 100% konverentsi osalemistasust, hilisema teavitamise korral osalemistasu ei tagastata.

Tähelepanu, siseaudiitorid! Konverentsi maht on 6 akadeemilist tundi / 5 CPE tundi. Konverents kvalifitseerub raporteerimaks rahandusministeeriumile esitatavas siseaudiitori tegevusaruandes täiendõppe tundidena.

Registreerimine

Konverentsile registreerimiseks täida ankeet siin

Lisainfo

Moonika Roogna, konverents@kpmg.ee, tel 6676 825

KPMG aastakonverents 2017 "Eesastumine"

Lae rohkem