EU-Kommissionen fremsætter forslag til ændring af udstationeringsdirektivet

Forslag til ændring af udstationeringsdirektivet

EU-Kommissionen har fremsat forslag til ændring af et 20 år gammelt udstationeringsdirektiv, hvis formål er at sikre ordentlige ansættelsesretlige vilkår for udstationerede medarbejdere. Forslaget kommer i kølvandet på håndhævelsesdirektivet, som skal sikre bedre anvendelse af bestemmelserne i udstationeringsdirektivet.

1000
pdf Download pdf (91.5 KB)

Tax Director

KPMG ACOR TAX

Contact

Related content

Udstationering

Læs om EU-Kommissionens nye forslag til ændringer af udstationeringsdirektivet her

© 2017 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit

KPMG's new digital platform

KPMG International has created a state of the art digital platform that enhances your experience, optimized to discover new and related content.