Financial Perspective - Issue 3 | KPMG | DK

Financial Perspective - Issue 3

Financial Perspective - Issue 3

This is the third issue of our newsletter Financial Perspective. The newsletter is in Danish.

1000

Contact

Contact

Related content

Perspective

Finans Perspektiv

Udgave nr. 3

Forandringstider

KPMG's mission er at redefinere betydningen af at være en innovativ og professionel servicevirksomhed. Vi vil udfordre status quo og sætte nye standarder for professionalisme, integritet og gennemsigtighed.

KPMG’s forsikrings-, bank-og pensionsgruppe har i dag mere end 50 medarbejdere, der hovedsagligt beskæftiger sig med revision og rådgivning af finansielle virksomheder. Vores hold består af revisorer og rådgivere, der med deres store erfaring fra den finansielle sektor kan give en kundefokuseret tilgang på tværs af revision, skat og en lang række rådgivningsydelser for at sikre relevante og holdbare løsninger for vores kunder.

Vi har i dette nummer af Finans Perspektiv valgt at dække udviklingen på to områder, der kan få stor betydning for den finansielle sektor. Det første er divestment i olie, kul og naturgasselskaber –et emne, der nu finder mere og mere vej til direktions- og bestyrelsesmøderne. Vi bringer en artikel, der giver en oversigt over emnet og beskriver en mulig investortilgang. I det andet ser vi på to af tidens buzzwords: "digitalisering" og "deleøkonomi". Vi har interviewet Jesper Bove-Nielsen fra Hildebrandt og Brandi for at få hans syn på udviklingen på disse områder og betydeningen for finansielle selskaber. Jesper Bove-Nielsen er en af landets førende eksperter på området og har i foråret skrevet en bog om deleøkonomi, som vi anmelder. Læs desuden om vores aktuar, risk og management consulting services inden for den finansielle sektor samt om rapporteringskravene under Solvens II i en artikel af aktuar Caspar Richter fra SolvencyTools.

 

Vi ønsker alle læsere rigtig god læselyst.

KPMG forsikrings-, bank-og pensionsgruppe

© 2018 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit