New recommendations and key figures 2015 | KPMG | DK

New recommendations and key figures 2015

New recommendations and key figures 2015

Only key numbers for industry, service and commerce are processed. The recommendations are in Danish.

1000

Related content

research

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skades- og livsforsikring, behandles ikke.

 

Den Danske Finansanalytikerforening (DDF) har primo maj 2015 udsendt en ny udgave af vejlednin-gen "Anbefalinger & Nøgletal".

I forhold til DDF 2010 er de væsentligste ændringer:

  • Ændret opdeling og rækkefølge af generelle nøgletal for industri, service og handel, således meto-dikken i Du Pont-pyramiden følges. Der er ikke ændret i den måde, nøgletallene beregnes på
  • En række nye nøgletal til belysning af rentabilitet, vækst og kreditrisici er tilføjet
  • Et udbytte-korrigeret P/E-nøgletal er tilføjet
  • Ændret afsnit vedrørende nøgletal for banker og forsikringsselskaber set i lyset af nye regulatori-ske krav (behandles ikke)
  • Nyt appendiks om effekten på væsentlige nøgletal som følge af de foreslåede ændringer til be-handling af leasing efter ny IAS 17.

© 2018 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit