When to register Business Ownership? | KPMG | DK

When to register business ownership?

When to register business ownership?

To increase the business ownership transparency, all companies must register owners posessing 5% or more of a company's share or vote. The update is in Danish.

1000

Related content

register

For at øge åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene skal alle selskaber registrere ejere, der besidder 5% eller mere af et selskabs aktier eller stemmeretter. Registeringen skal foretages direkte i Det Offentlige Ejerregister på Virk.dk. I visse tilfælde skal panthavere også registreres.

Pligten til at registrere gælder for danske aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE).

Registret erstatter ikke selskabets ejerbog, hvor samtlige ejerforhold (og visse panthavere) skal registreres. Fremover skal selskaber således registrere ejere og visse panthavere i både Det Offentlige Ejerregister og selskabets ejerbog.

Overtrædelse af fristen for registrering kan medføre bøde, så husk at registrere dine ejerforhold inden for de nedenfor nævnte frister.


Tidsfrist for gamle selskaber
Registreringen af eksisterende ejere (og visse panthavere) pr. 14. december 2014 skal foretages før den 15. juni 2015.


Tidsfrist for nye selskaber og ændringer
Ændring i ejerforhold (eller panthavere) herunder stiftelse af nye selskaber efter den 14. december 2014 skal registreres inden 14 dage efter ændringen/stiftelsen.


Bortfald af krav i årsregnskabsloven

Når selskabet har ajourført Det Offentlige Ejerregister, bortfalder kravet i årsregnskabslovens §74 om oplysning af storaktionærer i årsrapporten.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål til Det Offentlige Ejerregister, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til vores faglige afdeling: Michael Sten Larsen på 5215 0072, mstlarsen@kpmg.com eller Jane Thorhauge Møllmann på 5215 0019, jmollmann@kpmg.com.

© 2018 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit