Amendments to the Danish Bookkeeping Act | KPMG | DK

Amendments to the Danish Bookkeeping Act

Amendments to the Danish Bookkeeping Act

On Thursday 22 January 2015, the Danish parliament adopted amendments to the Danish Bookkeeping Act. The legislation is effective from 1 March 2015.

1000

Senior Manager

KPMG in Denmark

Contact

Related content

Bookkeeping

Ændringer til bogføringsloven vedtaget

Folketinget torsdag d. 22. januar, vedtaget ændringer til bogføringsloven. Loven træder i kraft 1. marts 2015, således at virksomhederne fra denne dato vil kunne opbevare regnskabsmateriale i udlandet, hvis de opfylder betingelserne. Det bemærkes, at det ikke kun er regnskabsmateriale, der vil kunne opbevares i udlandet fra den 1. marts 2015, men også elektronisk regnskabsmateriale fra før denne dato, som tidligere har været opbevaret i Danmark.


Regnskabsmateriale i elektronisk form
Loven ændrer reglerne i bogføringsloven om opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form. Formålet med lovændringerne er at tilpasse de gældende regler i bogføringsloven, så de bliver tidssvarende den digitale udvikling, og samtidig skabe administrative og økonomiske lettelser for virksomhederne.
Regnskabsmateriale i elektronisk form kan fremover opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder. Dette betinges af, at de danske efterforsknings- og kontrolmyndigheder til enhver tid kan få adgang (i klar og læsbar form eller anerkendt filformat) til de materialer, der opbevares i udlandet, fra f.eks. en computer i Danmark, ligesom systembeskrivelser og adgangskoder skal opbevares i Danmark.


Regnskabsmateriale i papirform

De nugældende begrænsninger i forbindelse med opbevaring af regnskabsmaterialer i papirform i udlandet videreføres uændret. Dermed kan regnskabsmateriale, der alene opbevares i papirform, for indeværende og forrige måned, opbevares i udlandet, ligesom interne og eksterne bilag for virksomhedens aktiviteter i udlandet kan opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden. Muligheden for at opbevare regnskabsmateriale i Norden, dvs. Island, Sverige, Norge og Finland, videreføres også.


Oversættelse af regnskabsmaterialer
Regnskabsmaterialer kan fremover være på enten dansk eller engelsk. Myndighedernes mulighed for at kræve oversættelse begrænses, så der fremover kun kan kræves oversættelse af regnskabsmateriale, som ikke er på dansk eller engelsk.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende ændringerne til bogføringsloven, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til din revisor eller til Jane Thorhauge Møllmann fra vores faglige afdeling på +45 5215 0019 eller jmollmann@kpmg.com.

© 2018 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit