Forensic

Forensic

Håndtering af risici i en kompleks verden.

Håndtering af risici i en kompleks verden.

At forebygge, afsløre og reagere på illegale og uetiske handlinger i jeres virksomhed.

For at sikre compliance med gældende lovgivning og risici på vækstmarkeder må virksomheder og virksomhedsledere have styr på og modarbejde risikoen for svindel såvel internt som eksternt i virksomheden. Det er vigtigt, at virksomheden arbejder henimod processer, der kan hjælpe med at forebygge, afsløre og reagere på disse risici.

I Forensic hjælper vi med at forebygge, afsløre og reagere på illegale og uetiske handlinger i jeres virksomhed.

Vores kerneydelser består af:

  • Forebyggelse
    Vi støtter jeres virksomhed i at skabe passende processer og risikohåndteringsprocedurer, så uhensigtsmæssigheder så vidt muligt undgås.
  • Afsløring
    Vi hjælper via interne og eksterne undersøgelser jeres virksomhed med at klarlægge mulige hændelser af uetisk og illegal karakter
  • Reaktion
    Vi hjælper virksomheder i bestræbelserne på at reagere passende og udføre korrigerende handlinger, når problemer opstår.

Følg os

 

Tilbudsforespørgsel

 

Send

Risk consulting

Vi tænker anderledes, når det kommer til risiko.

 
Læs mere

Technology Insights nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev, Technology Insights, giver indsigt i aktuelle emner inden for IT-verdenen.

 
Læs mere

Kontakt os

Anti-korruption og bestikkelse

Læs vores publikation om anti-korruption og bestikkelse i en global kontekst

 
Læs mere

Forebyggelse

Vi assisterer ved at opstille passende processer og risikohåndteringsprocedurer for at undgå uetisk og illegal opførsel internt i virksomheden.

 
Læs mere

Afsløring

Vi hjælper via interne og eksterne undersøgelser jeres virksomhed med at klarlægge mulige hændelser af uetisk og illegal karakter.

 
Læs mere

Reaktion

Vi støtter virksomheder i bestræbelsen på at reagere passende og korrigerende, når potentielle hændelser opstår.

 
Læs mere