Et fælles digitalt driftssetup for trafikinformation | KPMG | DK
close
Share with your friends

Et fælles digitalt driftssetup for kommunernes og Vejdirektoratets trafikinformation

Et fælles digitalt driftssetup for trafikinformation

KPMG bistår Vejdirektoratet med udvikling af ny digital løsning for håndtering af trafikinformation fra alle landets kommuner

1000

Relateret indhold

vej

Af Morten Reimer, Senior Manager og Mikkel Thaarup, Consultant

Vejdirektoratet og KPMG samarbejder i øjeblikket om et projekt, der har til formål at udvikle et fælles digitalt driftssetup for kommunernes og Vejdirektoratets trafikinformation på landets veje.

 

Den forbedrede løsning skal sikre, at alle landets kommuner og Vejdirektoratet kan levere data til trafikinformation, f.eks. om vejarbejder og arrangementer, via én fælles standardiseret dataudveksling. Data bliver efterfølgende distribueret via forskellige trafiktjenester, f.eks. til Trafikinfo.dk og på navigationsanlæg m.fl. til trafikanterne. Den nye digitale løsning giver kort sagt bedre fælles overblik og bedre fælles trafikinformation på tværs af kommune- og statsveje og understøtter bl.a. Vejdirektoratets fokusområder:

 

  • Nemt og sikkert frem
  • Fælles og sammenhængende IT-løsninger 
  • Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi
  • Bedre vej for pengene


Der er tale om et projekt med mange interessenter og et eksisterende systemlandskab med en række snitflader og integrationer. Løsningen udvikles oven på kommunernes eksisterende IT-system til sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til at udføre vejarbejder og afvikle arrangementer. Løsningen bygger oven på eksisterende dataintegrationer, der skal kommunikere med Vejdirektoratets trafikinformationssystem ud mod alle trafikinformationstjenester, f.eks. GPS, Trafikinfo.dk m.m. På den måde minimeres IT-etableringsomkostninger, og man foretager samtidig kun mindre justeringer til eksisterende arbejdsgange.

 

Opgaven løses ved brug af KPMG's nyeste metoder og værktøjer inden for komplekse og agile digitaliseringsprojekter, hvor kravspecificering i videst muligt omfang undgås, og hvor systemleverandører og slutbrugere spiller en aktiv rolle i den indledende fase. Samtidig udvikles der prototyper og koncepter, der hurtigt afprøves ved at sætte strøm til. Det øger sandsynligheden for at udvikle en løsning, der fra dag ét understøtter behov og krav. Samtidig øger fremgangsmåden implementeringshastigheden og løsningens kvalitet.

 

Efter at have bistået Vejdirektoratet med udarbejdelse af strategi og business case for projektet, bistår KPMG nu Vejdirektoratet med rådgivning i alle aspekter af projektet, hvilket bl.a. inkluderer projektledelse, systemdesign og -arkitektur, test management, kommunikation, kvalitetssikring, implementering af nye processer, samt etablering af robust driftssetup.

 

Det har således krævet en agil tilgang og en skræddersyet pakke af IT- og digitaliseringsrådgivningsydelser at hjælpe med at levere hurtig værdi til Vejdirektoratet og i sidste ende trafikanterne.

 

Følg os

 

Tilbudsforespørgsel

 

Send