Regnskabsnyt nr. 9, juni 2016

Regnskabsnyt nr. 9, juni 2016

Velkommen til nyhedsbrev nr. 9, juni 2016. Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

Relateret indhold

air ballon

Ny vejledning om indsendelsesbekendtgørelse

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen.

Vejledningen giver forklaringer til bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Find vejledningen her.

Nye bekendtgørelser

Erhvervsstyrelsen har i forlængelse af opdateringerne til årsregnskabsloven udarbejdet en ny redegørelsesbekendtgørelse samt delårsrapportbekendtgørelsen og IFRS-bekendtgørelsen (se nedenfor).

Den nye redegørelsesbekendtgørelse samler en række bekendtgørelse (herunder redegørelse for samfundsansvar, redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for kønsmæssig sammensætning) til et samlet bekendtgørelse.

Redegørelsen er relevant for virksomheder, der har placeret redegørelserne på virksomhedens hjemmeside eller i supplerende beretninger.

Den ajourførte delårsrapportbekendtgørelse indeholder primært en ændring til undladelse om at udarbejde en delårsrapport for udstedere af gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land.
 

Nyt udspil fra EU om nye rapporteringskrav for multinationale selskaber

Europa-kommissionen har foreslået regler om skattemæssige gennemsigtighed for multinationale selskaber.

Forslaget er relevant for de multinationale virksomheder, der er aktive i EU og har en samlet årligt omsætning på over 750 mio. EUR. For disse virksomheder vil der være krav om at offentliggøre centrale oplysninger om, i hvilken lande de skaber deres fortjeneste, og hvor de betaler skat i EU.

Læs pressemeddelelsen her.

Lokale publikationer

Vi har netop udgivet "Opdateret IFRS-bekendtgørelse", der giver en oversigt over de yderligere krav fra årsregnskabsloven, som IFRS-aflæggere skal følge.

En ny IFRS-bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere

Opdateret IFRS bekendtgørelse

En ny IFRS-bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere.

 
Læs mere

Nye internationale publikationer

"Room for improvement"

I vores nye internationale publikation "Room for improvement" kan du læse om resultaterne fra en global analyse om svagheder og god regnskabspraksis med præsentation af forretningsmæssige strategier og resultater i selskabets årsrapporter.

Selskabets regnskabsaflæggelse er en central kommunikationskanal med selskabets aktionærer, men den giver ikke nødvendigvis det fuldstændige billede af selskabets forretningsmæssige resultater og udsigter for dem. I publikationen kan du læse om de 6 vigtige elementer til at kommunikere selskabets forretningsmæssige strategier og resultater i selskabets årsrapporter, således at selskabets aktionærer kan danne sig et bedre overblik.
 

Room for improvement. The KPMG Survey of Business Reporting, second edition.

Insight from reporting practice across the globe – and six must do's for improvement.

 
Læs mere

"IFRS15 Revenue"

IASB har nu udsendt den endelige IFRS 15, der træder i kraft for regnskabsår, der påbegynder den 1. januar 2018 eller senere.

I vores internationale vejledning IFRS 15 "Revenue – it's time to engage" kan du læse mere om ændringerne samt vejledning til implementering af den nye standard.
 

Regnskabsnyt nyhedsbrev

Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

 
Læs mere

© 2017 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send

KPMGs nye digitale platform

KPMG International har lanceret en avanceret ny digital platform, som forbedrer din oplevelse, og som er optimeret for at du kan finde nyt og relateret indhold.