Få overblikket | KPMG | DK

Overblik over væsentlige forskelle

Få overblikket

I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem den nuværende årsregnskabslov, den nye årsregnskabslov (gældende for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere) og gældende IFRS-standarder.

1000

Kontakt os

Relateret indhold

newspapers

Overblik over væsentlige forskelle mellem nuværende årsregnskabslov, ny årsregnskabslov og IFRS

I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem den nuværende årsregnskabslov, den nye årsregnskabslov (gældende for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere) og gældende IFRS-standarder.

Publikationen fokuserer primært på de indregnings- og målingsmæssige forskelle og fremhæver kun få af forskellene på oplysnings- og præsentationssiden.

Vi gør opmærksom på, at det alene er væsentlige forskelle, der omtales, og at anvendelse af nærværende overblik ikke er en garanti for identifikation af samtlige forskelle. Dette vil kræve en nærmere analyse af virksomhedens specifikke forhold og transaktioner.

Vedtagne, ikke-ikrafttrådte IFRS-standarder er ikke behandlet, f.eks. IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16.

Audit publikationer

Denne side giver dig et overblik over revisions- og regnskabsrelateret nyheder og publikationer.

 
Læs mere

Revision

Hos KPMG sigter vi mod at levere yderst professionelle og værdiskabende revisionsydelser for at imødekomme vores kunders krav.

 
Læs mere

© 2017 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Denmark Limited Liability Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send