Regnskabsnyt nr. 6, januar 2016 | KPMG | DK

Regnskabsnyt nr. 6, januar 2016

Regnskabsnyt nr. 6, januar 2016

Velkommen til nyhedsbrev nr. 6, januar 2016. Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

1000

Relateret indhold

air balloon

Bliv klar til årsrapporten 2015 med vores publikation, Regnskabsnyt 2015, som giver dig et indblik i de væsentligste regnskabsmæssige nyheder i 2015, og hvilke ændringer der kan forventes i fremtiden.

Læs publikationen her

Regnskabsnyt 2015 omhandler følgende emner:

  • Årsregnskabsloven og øvrige danske love, hvor vi giver en kort præsentation af ændringerne til årsregnskabsloven i 2015. Ændringer til øvrige danske love vedrører primært ændringer til selskabsloven, bogføringsloven og indsendelsesbekendtgørelsen, det nye offentlige ejerregister og den nye nøgletalsvejledning fra Den Danske Finansanalytikerforening.
  • IFRS, hvor vi kort beskriver de ændringer til IFRS, der er gældende for din årsrapport for 2015, og en opsummering af de vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2016 eller senere.
  • I afsnittet om Den nye årsregnskabslov fra 2016 giver vi en kort præsentation af den nye årsregnskabslov, der som hovedregel træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere.
  • Regnskabskontrollen og børsforhold, hvor vi opsummerer ændringerne for udstedere af aktier i værdipapirhandelsloven, OFA og bekendtgørelsen om udstederes oplysningsforpligtelser. Samtidig giver vi en kort opsummering af de væsentligste udtalelser fra regnskabskontrollen (Finanstilsynet) og NASDAQ i 2015. ESMA's prioriteringer, som forventes at indgå i regnskabskontrollen af 2015-årsregnskaber, berøres ligeledes. 
  • Under Ændringer til lov om erhvervsdrivende fonde omtaler vi moderniseringen af lov om erhvervsdrivende fonde herunder også nye krav til årsrapporten for fonde.

 

Læs hele publikationen her

 

Hvordan kan KPMG hjælpe dig
Hvis du er interesseret i at høre mere om disse ændringer og/eller effekten af disse på din virksomhed, så kontakt venligst Michael Sten Larsen, Partner, eller Jane Thorhauge Møllmann, Senior Manager.
 

© 2018 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Denmark Limited Liability Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send