Regnskabsnyt 2015 | KPMG | DK

Regnskabsnyt 2015

Regnskabsnyt 2015

Velkommen til vores publikation Regnskabsnyt 2015. Publikationen giver dig et indblik i de væsentlige regnskabsmæssige nyheder i 2015, og hvilke ændringer der kan forventes i fremtiden.

1000

Relateret indhold

glass building

Velkommen til vores publikation Regnskabsnyt 2015

Publikationen giver dig et indblik i de væsentlige regnskabsmæssige nyheder i 2015, og hvilke ændringer der kan forventes i fremtiden.

Publikationen er opdelt i emnerne:

 • Årsregnskabsloven og øvrige danske love: Under dette afsnit giver vi en kort præsentation af ændringerne til årsregnskabsloven i 2015. Ændringer til øvrige danske love vedrører primært ændringer til selskabsloven, bogføringsloven og indsendelsesbekendtgørel-sen, det nye offentlige ejerregister og den nye nøgletalsvejledning fra Den Danske Finansanalytikerforening.
 • IFRS: Under dette afsnit beskriver vi kort de ændringer til IFRS, der er gældende for din årsrapport for 2015. Samtidig opsummerer vi de vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2016 eller senere.
 • Den nye årsregnskabslov fra 2016: Under dette afsnit giver vi en kort præsentation af den nye årsregnskabslov, der som hovedregel træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere.
 • Regnskabskontrollen og børsforhold: Under dette emne opsummerer vi ændringerne for udstedere af aktier i værdipapirhandelsloven, OFA og bekendtgørelsen om udstederes oplysningsforpligtelser. Samtidig giver vi en kort opsummering af de væsentligste udtalelser fra regnskabskontrollen (Finanstilsynet) og NASDAQ i 2015. ESMA's prioriteringer, som forventes at indgå i regnskabskontrollen af
  2015-årsregnskaber, berøres ligeledes.
 • Ændringer til lov om erhvervsdrivende fonde: Herunder omtales moderniseringen af lov om erhvervsdrivende fonde herunder også nye krav til årsrapporten for fonde.

Hvert emne er som udgangspunkt bygget op på følgende måde:

 • Hvem: Hvem er nyheden relevant for? Således kan du hurtigt skabe dig et overblik over, om nyheden er relevant for dig og din virksomhed.
 • Hvad: En kort præsentation af selve nyheden.
 • Hvornår: Her gennemgås eventuelle ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for det specifikke emne.
 • Links: Vi henviser til hvor relevant til vores tidligere offentliggjorte danske og internationale nyheder om det specifikke emne.

Vi håber, du får glæde af vores publikation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller hvis du har behov for at drøfte konkrete forhold.

Læs og download publikationen her.

© 2018 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Denmark Limited Liability Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

 • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send