New recommendations and key figures 2015 | KPMG | DK

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skades og livsforsikring, behandles ikke.

1000

Relateret indhold

research

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skades- og livsforsikring, behandles ikke.

 

Den Danske Finansanalytikerforening (DDF) har primo maj 2015 udsendt en ny udgave af vejlednin-gen "Anbefalinger & Nøgletal".

I forhold til DDF 2010 er de væsentligste ændringer:

  • Ændret opdeling og rækkefølge af generelle nøgletal for industri, service og handel, således meto-dikken i Du Pont-pyramiden følges. Der er ikke ændret i den måde, nøgletallene beregnes på
  • En række nye nøgletal til belysning af rentabilitet, vækst og kreditrisici er tilføjet
  • Et udbytte-korrigeret P/E-nøgletal er tilføjet
  • Ændret afsnit vedrørende nøgletal for banker og forsikringsselskaber set i lyset af nye regulatori-ske krav (behandles ikke)
  • Nyt appendiks om effekten på væsentlige nøgletal som følge af de foreslåede ændringer til be-handling af leasing efter ny IAS 17.

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send