Regnskabsnyt nr. 3, maj 2015 | KPMG | DK

Regnskabsnyt nr. 3, maj 2015

Regnskabsnyt nr. 3, maj 2015

Velkommen til nyhedsbrev nr. 2, maj 2015. Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

1000

Relateret indhold

air balloon

Opdatering fra KPMG’s revisionsafdeling

Overblik over den nye årsregnskabslov

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre næsten alle virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Loven træder i kraft for regnskabsår, der påbegynder 1. januar 2016 eller senere med mulighed for førtidsimplementering.

Formålene er at modernisere den nuværende årsregnskabslov, så den i et stort omfang tilpasses IFRS for så vidt angår indregning og måling. Som følge af nyt EU-direktiv tvinges desuden en række ændringer igennem, og der implementeres en række lempelser primært for små virksomheder. Til gengæld er der ikke ændret i den helt grundlæggende måde, som årsregnskabsloven er opbygget på med hensyn til regnskabs-klassesystemet.

 

Download vores publikation

KPMG's nye publikation 'Overblik over den nye regnskabslov af 2015' er opbygget i en række kapitler med fokus på de forskellige regnskabsklasser, hvor hvert kapitel er opdelt i indregnings- og målingsmæssige ændringer samt ændringer til præsentations- og oplysningskrav.

Publikationen uddyber udelukkende de ændringer, som vi har vurderet som værende væsentlige. Loven indeholder en række andre ændringer, som også kan berøre din virksomhed. Disse er præsenteret i overbliksform i publikationen.


Seminar om den nye årsregnskabslov

Vi har ligeledes fornøjelsen af at invitere til seminar med fokus på den nye årsregnskabslov i august måned. Vi afholder sessioner i både København og Aarhus, hvor der vil være mulighed for at tilmelde sig både formiddags- og eftermiddagshold.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til overnstående, er du meget velkommen til at kontakte Michael Sten Larsen, Partner, eller Jane Thorhauge Møllmann, Senior Manager.

© 2018 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Denmark Limited Liability Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send