Regnskabsnyt nr. 2, februar 2015 | KPMG | DK

Regnskabsnyt nr. 2, februar 2015

Regnskabsnyt nr. 2, februar 2015

Velkommen til nyhedsbrev nr. 2, februar 2015. Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

1000

Relateret indhold

air balloon

Opdatering fra KPMG’s revisionsafdeling

Husk registrering af ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister

For at øge åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene skal alle selskaber registrere ejere, der besidder 5% eller mere af et selskabs aktier eller stemmeretter. Registeringen skal foretages direkte i Det Offentlige Ejerregister på Virk.dk. I visse tilfælde skal panthavere også registreres.

Pligten til at registrere gælder for danske aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE).

Registret erstatter ikke selskabets ejerbog, hvor samtlige ejerforhold (og visse panthavere) skal registreres. Fremover skal selskaber således registrere ejere og visse panthavere i både Det Offentlige Ejerregister og selskabets ejerbog.

Overtrædelse af fristen for registrering kan medføre bøde, så husk at registrere dine ejerforhold inden for de nedenfor nævnte frister.


Tidsfrist for gamle selskaber
Registreringen af eksisterende ejere (og visse panthavere) pr. 14. december 2014 skal foretages før den 15. juni 2015.


Tidsfrist for nye selskaber og ændringer
Ændring i ejerforhold (eller panthavere) herunder stiftelse af nye selskaber efter den 14. december 2014 skal registreres inden 14 dage efter ændringen/stiftelsen.


Bortfald af krav i årsregnskabsloven

Når selskabet har ajourført Det Offentlige Ejerregister, bortfalder kravet i årsregnskabslovens §74 om oplysning af storaktionærer i årsrapporten.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål til Det Offentlige Ejerregister, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til vores faglige afdeling: Michael Sten Larsen på telefonnummer 52 15 00 72 eller Jane Thorhauge Møllmann på telefon 52 15 00 19.

Regnskabsnyt

© 2018 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send