Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask | KPMG | DK

Anti-hvidvask-seminar hos KPMG

Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask

7. november 2017, 9:00 - 13:00, CET Copenhagen, Danmark

Klik her for at tilmelde dig seminaret.


Den nye hvidvasklov er netop trådt i kraft og den skærper reglerne på en række områder i forhold til den tidligere hvidvasklov.

Vi inviterer dig derfor til et seminar, hvor vi opdaterer dig på de nye regler og på de områder, hvor Finanstilsynet vil have deres fokus i deres kommende tilsynsarbejde.
 

Seminaret inkluderer: 

  • PET fortæller om bekæmpelse af terrorfinansiering, generelt og med konkrete eksempler – dette vil være en værdifuld og spændende information for arbejdet i de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven.
  • NewTech-afdelingen i KPMG vil belyse temaet "Robotics og AML". Her vil vi kigge nærmere ind i, hvordan arbejdsprocesser i blandt andet banker kan håndteres med robotteknologi, så standardopgaver flyttes væk fra medarbejderen og over på en robot.
  • Danske Bank deler deres første erfaringer med anvendelse af robotteknologien på hvidvaskområdet og bliv inspireret til at få sat strøm til standardprocesserne!
  • KPMG fortæller om de nye krav i persondataforordning og belyser effekten heraf i forhold til kravene i hvidvaskloven om at kende sin kunde.
  • KPMG holder et oplæg omkring screening mod sanktionslister. Det vil blive belyst, hvilke krav der stilles til screeningsprocesser, organisationen, rapportering og beslutningstagere, herunder hvordan organisationen opbygges til at understøtte sanktionsscreeningen.
     

Agenda: 
Kl. 8:30-9.00 Registrering, morgenmad og kaffe

Kl. 9.00-9.15 Åbning og velkomst—Esben Ejsing, Director, Financial Risk Management, KPMG

Kl. 9.15-9.45 Den nye lovgivning -hvad er nyt, og hvad sættes der fokus på?—Tobias Nicholas Thygesen, Vicekontorchef, Finanstilsynet

Kl. 9.45-10.15 Persondataforordning i forhold til AML—Emilie Norsk, Senior Manager, IT Advisory, KPMG

Kl. 10.15-10.45 Hvordan er udviklingen og hvad bør der sættes fokus på?—Per Bech, Specialkonsulent, PET

Kl. 10.45-11.00 Pause

Kl. 11.00-12.00 Robotics og AML
—Intro til Robotics, Michael Birkebæk Jensen, Director, New Tech, KPMG
—Machine Learning, Troels Jensen, Manager, New Tech, KPMG
—RoboStore, Rob de Ridder,EVP Group Operations, Danske Bank & Bent Dalager, Partner, New Tech, KPMG

Kl. 12.00-12.20 EU & OFAC Sanktioner—Ketil Clorius, Senior Manager, Financial Risk Management, KPMG

Kl. 12.20-12.30 Opsamling på dagen—Esben Ejsing, Director, Financial Risk Management, KPMG

Kl. 12.30 - 13.00 Let frokostanretning 

Tid og sted
KPMG Danmark
Dampfærgevej 28, 2100 København Ø
7. November 2017
08.30 - 13.00

 

Gratis tilmelding

Med venlig hilsen

KPMG 

Kontakter

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send