Grundlæggende selskabsskat | KPMG | DK
close
Share with your friends

Selskabsskat - Grundlæggende selskabsskat

22. november 2017, 8:30 - 16:00, CET København Ø, Danmark

Klik her for at tilmelde dig kurset: REGISTRER 

 

Selskaber omfattet af dansk selskabsbeskatning skal indlevere selvangivelser efter de danske skatteregler.


Dette endagskursus fokuserer på skatteberegningen i en mindre og ukompliceret virksomhed og tilsigter at give deltagerne et overblik over selskabsbeskatningen, selvangivelsesprocessen og de likviditetsmæssige overvejelser, som selskabet bør gøre sig i forbindelse med indbetaling af acontoskatter.

Skatteområdet er meget omfattende, og kurset omfatter ikke komplekse regler på bl.a. ejendoms-og værdipapirområdet.


Udbytte

Efter kurset vil du

 • Forstå koblingen mellem beregning af den skattepligtige indkomst og det eksterne regnskabsresultat før skat samt udskudt skat.

 • Forstå principperne bag beregning af selskabsskat i Danmark med fokus på almindelige simple områder.

 • Forstå skattebetalingsprocessen med fokus på acontoskat, frister mv., for at kunne planlægge disse

 • Kunne udarbejde en simpel skatteberegning og afstemning for en mindre og ukompliceret virksomhed


Indhold

 • Virksomheder omfattet af dansk skattepligt.

 • Selskabsbeskatningens grundprincipper bl.a. for driftsmidler, forudbetalinger, hensættelser, indretning af lejede lokaler, leasede aktiver, småanskaffelser, debitorer, repræsentation, tynd kapitalisering mv.

 • Principperne for en skatteafstemning (kontrol af skatteberegning og regnskabet)

 • Centrale dokumenter: Selvangivelse, bilag til selvangivelse og kontrollerede transaktioner.

 • Forstå principperne for sambeskatning og udnyttelse af underskud fra tidligere år.

 • Overordnet forstå transfer pricing som begreb.

 • Orientering om de nyeste ændringer i selskabsskat (for mindre og ukomplicerede selskaber).

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som i dit daglige arbejde har behov for grundlæggende at kunne planlægge og forstå dansk selskabsbeskatning og kunne beregne eller kontrollere skatteberegningen i mindre og ukomplicerede danske selskaber.

Du er eksempelvis controller eller regnskabsmedarbejder, der deltager i udarbejdelsen af skatteberegningen eller har en funktion, hvor du har behov for at kunne planlægge betalingerne af acontoskat og udarbejdelse af skatteberegning til årsrapporten og selvangivelsen.
 

Forudsætninger

Kurset forudsætter ikke tidligere undervisning i selskabsskat, skatteberegninger eller selvangivelser.
 

Kursusbevis

Efter kurset får du et kursusbevis, hvormed du kan dokumentere den opnåede kompetence inden for grundlæggende selskabsskat.


Lokation
Dampfærgevej 28
2100 København Ø

Tidspunkt
22 november kl.9:00-16:00 (Morgemmad fra kl.8:30)

Pris
5000 kr.
OBS! Ved tilmelding inden 30 september er prisen 4.000 kr.


Tilmelding

Kontakt Rikke Løntoft Egholm for tilmelding på 52150324 eller rikkelegholm@kpmg.com

Kontakter

Følg os

 

Tilbudsforespørgsel

 

Send