Årsregnskabsloven - Grundlæggende koncernregnskab | KPMG | DK
close
Share with your friends

Årsregnskabsloven - Grundlæggende koncernregnskab

25. oktober 2017, 8:30 - 16:00, CET København Ø, Danmark

Klik her for at tilmelde dig kurset: REGISTRER 

 

Koncernregnskabet giver et overblik over en koncerns økonomiske udvikling og situation og er en vigtig kilde til information for brugerne af koncernregnskabet.

At kunne forstå og bruge årsregnskabslovens centrale regler for koncernregnskaber i praksis er dermed vigtigt for dig, der internt i virksomheden skal udarbejde grundlaget for koncernens konsoliderede regnskab.Udbytte

Efter dette endagskursus vil du
 

  • Forstå koncernregnskabets grundlag og principperne for konsolideringen.

  • Kunne arbejde med elimineringer af de koncerninterne transaktioner og balance.

  • Forstå kravene til koncernregnskaber efter årsregnskabsloven.

  • Overordnet kende til principperne for regnskabsmæssig behandling af virksomhedsovertagelser.

 

Indhold
 

  • Årsregnskabslovens koncerndefinition og krav til aflæggelse af koncernregnskaber.

  • Principperne for indregning af datterselskaber og associerede virksomheder i moder-og koncernregnskabet.

  • Gennemgang af de grundlæggende principper for elimineringer af årets koncerninterne transaktioner og de grundlæggende principper for elimineringer af koncerninterne balancer ultimo regnskabsåret.

  • Praktisk case-arbejde med principperne for udarbejdelse af en konsolidering.

  • Praktisk case-arbejde med principperne for indregning af tilkøbte selskaber ved overtagelsesmetoden.

  • Overordnet gennemgang af almindelige væsentlige forhold i koncerner og praktiske udfordringer mv.


Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som i dit daglige arbejde har behov for at kunne deltage i udarbejdelsen af grundlaget for koncernregnskaber, og som kun har begrænset erfaring med konsolidering og koncernregnskaber.

Du er eksempelvis regnskabsansvarlig, controller eller regnskabsmedarbejder, der deltager i udarbejdelse af grundlaget for et koncernregnskab eller har en funktion, hvor du har behov for at kunne læse en årsrapport og forstå de grundlæggende regler i årsregnskabsloven.
 

Forudsætninger

Kurset forudsætter ikke tidligere undervisning i koncernregnskaber, men en grundlæggende forståelse for udarbejdelse af enkelte selskabers regnskaber. Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kurset "Grundlæggende regnskabsforståelse for regnskabsudarbejdere", hvis man ikke har større regnskabserfaring på forhånd. Der forudsættes en grundlæggende forståelse for en virksomheds bogholderi.
 

Kursusbevis

Efter kurset får du et kursusbevis, hvormed du kan dokumentere den opnåede kompetence inden for grundlæggende koncernregnskab.
 

Lokation

Dampfærgevej 28

2100 København Ø
 

Tidspunkt

25 oktober kl.9:00-16:00 (Morgemmad fra kl.8:30)
 

Pris

5000 kr. 

OBS! Ved tilmelding inden 30 september er prisen 4.000 kr. 


Tilmelding

Kontakt Rikke Løntoft Egholm for tilmelding på 52150324 eller rikkelegholm@kpmg.com

Kontakter

Følg os

 

Tilbudsforespørgsel

 

Send