Transformace | KPMG | CZ

Transformace

Transformace

Klientům pomáháme realizovat komplexní strategické transformační iniciativy.

Klientům pomáháme realizovat komplexní strategické transformační iniciativy.

V návaznosti na formulovanou obchodní strategii nastavíme vhodnou transformační strukturu – program, projekt či liniové oddělení a mechanismy řízení realizace strategie.

Pracujeme s metodologií Value Delivery Framework (VDF) a klienta provázíme všemi aspekty transformací od přípravy cílového obchodního modelu, přes návrh a dodávku IT podpory, přípravu organizačních struktur, personálního zabezpečení a vlastní adopci změny ve společnosti. Zákazníkům pomáháme zabezpečit dodávané hodnoty a vhodně reagovat na změnové potřeby, které vyvstanou v průběhu realizace tak, abychom udrželi optimální soulad strategie, realizačního postupu a ekonomické výhodnosti.

V souvislosti s transformacemi podporujeme klienty v řízení podnikové architektury, která spojuje strategie, procesy, zákazníky i data. Nastavujeme složení systémů a aplikací tak, aby dodaly požadovaný výsledek. Správná architektura je klíčová pro management společnosti. Pomáháme při tvorbě řešení a umíme připravit metodiku řízení aplikačního portfolia.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat

Kontakt